İSLAMDAN ÖNCE TÜRKLÜK

İSLAMDAN ÖNCE TÜRKLÜK
 
1-) Onur namus şeref dürüstlük din öğretileriyle değil herkesin kendi öz vicdanı ile eşdeğerdir.
 
2-) Tek eşlilik esastır.kadın erkek eşittir.Erkek kadınını terk edebileceği gibi kadın da erkeği terk edebilir.
 
3-) Kadınlar Kendi bedenlerini sadecece kendi istediği insanlarla birleştirirler. alınıp satılmazlar aile içinde aşagılanıp ezilmezler.
Résultat de recherche d'images pour "İSLAMDAN ÖNCE TÜRK KADINI"
4-) kadın saygındır,toplumda ve devlet işlerinde etkindir, yetkindir, söz sahibidir. Kadınlar isterlerse savaşa ve ava katılabilirler. Hükümdar olabilirler.
 
5-) Evlenen kız çocuğu babaevinden ayrılırken kendi hakkına düşen tüm mallarını alıp gütürür.
Résultat de recherche d'images pour "İSLAMDAN ÖNCE TÜRK KADINI"
6-) Toplumda eşitlik esastır sınıf ayrılığı yoktur.kölelik yada soyluluk yoktur,
 
7-) Din adamlarına ayrıcalık tanınmaz, Devletin dini olmaz . ilde, boyda, budunda, sülalede ailede heskes istediği inancı seçmekte ve istediği tarzda yaşamakta özgürdür. Din vicdan işidir devletle yönetimle ilgisi yoktur.
Résultat de recherche d'images pour "İSLAMDAN ÖNCE TÜRK KADINI"
8-) Çekirdek aile vardır. Sülaleye boy denir. Boy’un başında bey bulunur, özerk ve bagımsızdır. Devlet yıkılsa bile boy varlığını sürdürür. O nedenle yıkılan devlet yeniden çabuk toparlanır
 
9-) Özgür ve bağımsızdırlar. uygurlar haric bir bölgeye ve toprağa dahi bağımlı kalamazlar, göcebe hayatı yaşarlar.
Résultat de recherche d'images pour "OLD SHAMANIST TURKISH WOMAN"
10-) Yurdunt üm arazileri halkın ortak malıdır. hakan bu toprakları adil faydalandırmakla ve korumakla yükümlüdür.
 
11-) Savaşcıdırlar, düşmana,sinsice yada hile ile saldırmazlar, yenildiklerinde esir edilseler bile esir aldıklari çok nadir görülmüştür.
Résultat de recherche d'images pour "OLD SHAMANIST TURKISH WOMAN"
12-) Aman dileyene kılıç kaldırmazlar. kendilerine evine, boyuna, yada il’ine sığınan düşman bile olsa onu korumak için canını ortaya koyarlar.
 
13-) Düşmanın onuruna saygı göstermek, kendi şerefleri gereğidir. Yendikleri milleti serbest bırakıp vergiye bağlarlar,
 
14-) araplar yada islam sonrası gibi korudukları yetim kızlarla kesinlikle nikahlanmazlar, ırzına geçmezler onları sevebilecekleri yada sevdikleri insanlarla evlendirirler.
 
15-) Bozkır kültürüne göre dert ortaklığı ve sevinç ortaklığı ve kader birligi vardır. Herkes tek aile gibidir. Hiç kimsenin çadırına ve obasına kilit vurulmaz. Herkesin herşeyi herkese açıktır sadece zararlı hayvanlar için önlem alınır.
Résultat de recherche d'images pour "islam öncesi türk kadını"