SEVGİSİZ BİR TARİH, ERDEMSİZ GEÇMİŞ. SALDIRGAN KÜLTÜR

965

Sevgisiz kültür Erdemsiz geçmiş,
Neden böyleyiz..?

Binlerce yıldır, Ölüyoruz,öldürüyoruz, Eziliyoruz eziyoruz. Aldatıyoruz aldanıyoruz, Öfkeliyiz, tahammülsüzüz. Anlaşmaya değil. Vurmaya kırmaya yenmeye, üstün gelmeye prim veriyoruz.

Güçlüye biat, etmiş, İyi’yi güçsüz görmüşüz hep.

Dürüst değiliz hiç birimiz. İşimizi yaparken, bir şey satarken, sohbet ederken, birebir ilişkilerde, aşık olurken, severken, sevişirken bile.

Tek sorun cehalet mi?
Hayır.!!!

Kesinlikle hayır! Çünkü sevgisiz bir tarihten, kutsal kitaplarında bile seferi, öldürmeyi emreden, ganimeti hak bilen, sevgisiz bir inançtan, savaşların, fetihlerin kutsandığı, dayılığın saldırganlığın itibar gördüğü, şiddetin vazgeçilmez olduğu, sevgisiz bir kültürden, erdemsiz bir geçmişten geliyoruz…