NE YAZIK Kİ YOKSULUZ

252

NE YAZIK Kİ YOKSULUZ
Ülkemizin en önemli sorunu yine biziz,
Cehaletimiz
Bilgisizliğimiz,
Öğrenemeyişimiz,
Araştırmayışımız,
Sorgulamayışımız,
Önce bu sorunu aşabilmemiz imkansıza yakın derecededir.
Bu aslında sorun değil zaafda değil
Bu bizim handikapımız
Çünkü ne yazık ki yoksuluz.
Yoksul insanların öğrenmeye ne zamanı ne imkanı ne hevesi olur.
Hayatlarımızı devam ettirebilmek için öncelik verdiğimiz o kadar çok derdimiz var ki.
Geçim derdi
Başımızı sokacak bir ev.
Bir ev yetmez çocuklara da lazım.
iş.
Çocukların eğitimi, düğün dernek eşya ev edinmek için geçen bir ömür.
Hevesimiz varsa bile yeni şeyler öğrenip araştırmaya ne imkan yeterlidir ne zaman,
Çocukluğumuzdan beri kendimizden öncekilerin kıyafetleriyle idare ettiğimiz gibi, hep daha önce ki büyüklerimizin ninelerimizin dedelerimizin hacılarımızın hocalarımızın bildikleriyle idare ederiz.
Allah diye diye teselli ederiz kendimizi
Allah adına söz söyleyenler tüketip kurutur bizi.

Gazete insan