MELEKLERIN TANRI’YI ZORDA BIRAKAN iSTiFA MEKTUBU

793

Yüce Yaradan’ımız. 

Bize “ol” dediğiniz günden beri tüm varlıklarla birlikte hizmetinizdeyiz. Bizim buyurduğunuz gibi var olma şartımız günah islememek, hata ve yanlış yapmamaktır. Günah ve hata yaparsak yok olacağız. Artık hata yapmamız kaçınılmaz olmuştur. Biz yok olmak istemiyoruz. Görevimize devam edersek, mutlak suretle hata yanlış yapacağız ve yok olacağız.Çünkü; Dünyada ki kullarınızın durumu çok değişti

Öldükten sonra onlar hakkında karar verirken çok zorlanıyoruz. Size sadık olduğunu söyleyen ibadet eden birçok kulunuz, size güvenerek kötülükler yapmaya başladı.Tüm öğretileriniz, gönderdiğiniz kitapları ve mesajları kendi hesapları doğrultusunda değiştirdiler, Saptırdılar. Farklı yorum ve argümanlarla diğer insanlara zulum aracı haline getirdiler. Kimi zevkine göre sizin adınıza kendi çıkarları için cihatlar savaşlar düzenledi.

Başka insanların kanını döktü, kadınlarını,kızlarını esir aldı. Kadınları gelinleri cinsel arzularının kölesi yapıp alıp sattılar.Sizin adınızı kullanarak henüz kendinizi tanıtmadığınız başka toplumları köle yaptılar. saldırdılar,katlettiler,tecavüz ettiler, boğazlarını kestiler.Karşı cinslerinin üzerinde baskı, hüküm, egemenlik kurdular. Kimi ticaret yaparak size bağlılığını sürekli kullanarak haksız kazançlar elde etti.

Kendilerini toplumları ve vicdanlarını rahatlatmak için Zekat’ı kullanıp servetlerine servet kattılar. Kimi şan şöhret makam, mevki elde etmek için hep sizin adınızı kullandı. Halkları kontrol altına alıp onların hakkıyla yine onları savaşlara yönlendirip kötülükler yaptılar.
Acılar çektirdiler. Sizin son kitap gönderdiğiniz bölgenin insan kanından toprakları hiç kurumadı.

Diğer bir taraftan sizi hiç bilmeyen inanmayan ibadet etmeyen bir çok kulunuz, “benim inancım varsa beni ilgilendirir o benim içimdedir, benim ruhumda düşüncelerimin güzelliğindedir, hacı’da, hoca’da, tekke’de, Mekke’de, oruç’da, namaz’da olamaz, Ben kimseye hesap vermem diyerek mucizeler yarattılar, kötülük yapmayan, din, dil, ırk demeden size inansın inanmasın tüm kullarınızın hepsini ayırmadan seven,

Onlar için çalışıp, icatlar, ilaçlar, makineler üreten,tüm insanlığın barışı, huzuru için çalışan, sizden korkmayan, ahirete inanmayan, dürüst iyi bir çok kulunuz var.

Dünya’da en son gönderdiğiniz dine mensup insanlar yaşadıkları yerleri cehenneme çevirdiler, çölleştirdiler, Oralarda yarattığınız kuşlar cıvıl cıvıl uçamaz,
yağmurlar yağmaz, Sular gürül gürül akmaz, Ağaçlar, çiçekler gönlünce yeşeremez,
Çocuklar çocukluğunu, kadınlar kadınlığını yaşayamaz oldu. insanları kadar hayvanları bile sürekli üzgün korkak mutsuz.

Birbirlerine ihanet etmekten, birbirlerini öldürmekten yerlerin kani hiç kurumadı. Ama bu insanlar sizi hiç dillerinden düşürmüyorlar sürekli dua ve ibadet ediyorlar. Ve herseyi sizin için yaptıklarını sizi sevdiklerini iddia ediyorlar.

Yüce yaradanımız

Emir buyurduğunuz gibi biz size inanmayanları ama sürekli insanlar için iyilikler yapanları sonsuza dek cehenneme atacağız. Size inanıp kötülük yapanları cehennemde cezalarını çektikten sonra cennete alacağız. Ama o insanlar burda da boş durmayacak size inananlar mutlaka cenneti de bir süre sonra birbirlerine kötülük yaparak cehenneme çevireceklerdir.

Belki de size inanmayan iyi insanların dünyada yaptıklarına, yaşam tarzlarına bakarsanız cehennemi cennete çevirmenin yolunu bulacaklardır Çünkü dünyada bunu gösterdiler.
Normal prosedürümüze göre hareket edersek, Bu durumun sorumlusu bizler hata yapmış olacağız ve meleklerhata yapamayacağı için varvoluşnedenimiz ortadan kalkıpsonsuza kadar tarafınızdan yok edileceğiz.

Yüce yaradanımız.

Bizim bir önerimiz var.
Size inansın inanmasın iyi insanları iyi yere. kötü insanları da kötü yere gönderelim aksi halde biz yok olmamak için bu istifa mektubumuzu kabul edin ve bu konularda başka varlıklarınızı görevlendirin.

imza;

Ahiretten sorumlu melekler.

insan