KÖYLÜ KÖLELERiMiZ  Üretici köylünün perişan durumu

693

Dünyanın en pahalı etinin satıldığı bir yerde tarımda uğrasan hayvan üreticisi köylülerimiz neden kan ağlıyor. çok iyi para kazanmaları gerekmiyor mu.? Aldıkları süt geliri yem parasının yarısını karşılamıyor. Ekonomik ve iş güçleri zaten beş on tane inek beslemeye yetiyor.  Hayvanlara yem saman olarak tedarik etmek için arzileri ekmek zorundalar.
Ama dünyanın en pahalı tohumunu kullanıyorlar,

Yerli tohum kanunen yasak cezası var mutlaka ısrail tohumu kullanmak zorundalar.

Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyorlar.

Diğer taraftan kotra gemi yat sahipleri dünyanın en ucuz mazotunu kullanıyor.

Dünyanın en pahalı zirai ilaçlarını kullanıyorlar,

Dünyanın en pahalı gübresini kullanıyorlar.

Tarımsal alanda dahi dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyorlar.

O nedenle et fiatları yüksek ve hala tarım üreticisi kan ağlıyor sefalet içinde yüzüyorlar.

Devletin başı kafayı tahtı için başkanlık sistemine takmış ülkede terör estiriyor.

Başka ülkelerde de çiftçilerin sorunları var.

Ama bu ülkelerde Hollanda’da Fransa’da Almanya’da tarımsal alanlarda kullanılan her türlü iş makinaları traktörler, pulluklar, tohum ekme ve hasat makinaları maliyetinin altında üreticiye veriliyor. Zirai ilaçlarda gübreler akaryakıt fiatları elektrik fiatları aynı şekilde sübvansiyon uygulanıyor. Bu organizasyonlar için çiftçi sorunlarıyla ilgilenen agricol adı altında bir bakanlık kurum kuruluş vardır.

Devlet tüm bu yardımları çiftçinin haberi olmadan çiftçiyi dilenci durumuna düşürüp onurunu zedelemeden doğrudan üretici firmalara yansıtıyor.ve tarım ürünleri üreten firmalardan vergi almıyor. (Akp hükümeti gibi halkı görünmez yandan perişan edip yoksullaştırarak sonra parti yararına “Allah razı olsun dedirterek”oy için yapılmıyor.)

Üretici çiftçilerin durumu tüm ülke için önemlidir ve bağlantılıdır. üreticiler ürünlerini daha düşük bir bedel karşılığı elde edebilmeli ki bu ürünler piyasada mağaza tezgahlarında daha düşük fiatlarda yerini bulabilsin ve tüm ülke halkının alım gücüne uygun olsun.

Diğer bir taraftan tarım ürünleri konusunda uygulanacak tüm politikalar ithalat ve ihracat kararları üreticinin ve halkın yararına olacak şekilde düzenlenir. Türkiye’de AKP hükümetindeki gibi birilerinin bazı bakanların çocuklarının çıkarları doğrultusunda değil.
insan