Koca isterse, deve sırtında bile se*ks yapılabilir.

2310

Aslında aklıma bir fıkra geldi de, buradan anlatamam, ama özeti şu.
Bu müftünün fetvasına uyan biri varmış, fetvaya uyduktan sonra adam” Şeytan’a uydum, Allah’ım beni affet” demiş.

Yukarıdan ensesine bir tokat, “G…, ben Şeytan olduğum halde aklıma bu tür şerefsizlik gelmedi, işleyip işleyip bari üstüme atma Deyyus-u Ekber” demiş.
İşte tam da fıkra gerçek olmuş.

Malezya’nın Perak eyalet müftüsü Harussani Zakaria, kocaları arzu ettiği takdirde yer ve zaman farkı olmadan kadınların cin*sel ilişkiye girmeleri hakkında fetva vermiş.

Zakaria, “Kadınların eşlerinin sevi*şme isteğini reddedemez, aksi durumda erkeğin güç kullanma ve zorlama hakkı vardır, evlilikte tec*avüz diye bir şey yoktur, bu Avrupalılar tarafından uydurulmuş bir yalandır, biz bu yalanı neden takip edelim ki?” demekle kalmamış fetvasını deveyle süslemiş.

Zakaria, erkek isterse deve sırtında bile se*ks yapılabilir demiş.
Başımıza taş yağacak…
Kaynak-msn.com


Hadislerde Deve İdrarı var diye içti.

Ahmet Dursun
http://ahmetdursunarsivi.blogspot.fr/2015/04/fetva-koca-isterse-deve-srtnda-bile.html
Ayet (Münâfıkûn, 63/4) ve hadis (İnsan dilinin altında gizlidir) iktibaslarında
belirtildiği gibi, söz insanı tanıtır.

Bu yüzden Mevlâna, söz için ayna ve terazi benzetmelerini kullanır (I/3545-3547). Bu konuda kullandığı ilginç bir benzetme de hasta-hekim-teşhis ilişkisinden hareketle “idrar” dır (V/237-238).
Zira söz de; söyleyenin bilgi seviyesini, duygularını, ahlakını ve meşrebini yansıtır:
Sözlerini duymadıkça hâllerini ne bileceksin. Hâlleri senden gizli kalır.


Rivayetlerdeki ihtisarı tespit etme bütün şerhlerde az ya da çok görülmektedir. Ancak bu tespitin en fazla yapıldığı şerhler hiç şüphesiz Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî olmalıdır.

Özellikle İbn Hacer’in farklı rivayetlerin hiç birisini heba etmeme ve “anlamı tamamlama” seklindeki tavrı, farklı iki rivayetten birinin fazladan bir şeyler içermesini, diğerinin muhtasar olusuna hükmetmeye yeterli gördüğünü ihsas ettirmektedir.

İbn Hacer’in bu tavrına, Medine’nin havasından etkilenen kişilere, Hz. Peygamber’in Medine dışında otlayan zekât develerinin idrar ve sütünden içmelerini emretmesinden bahseden rivayete yaklaşımı güzel bir örnektir.

Bu rivayete göre Hz. Peygamber bu adamların yanına bir çobanı katmış ve onları sürülere göndermiştir. Onlar ise develerin idrar ve sütünü içip çobanla isleri kalmayınca onu öldürmüşlerdir.
Buhari, 4 / vudu’u, 66 (I, 64)

Müftü aşagıdaki bu linkte olan resimleri görünce acaba ne cevap verirdi