En çok p0rno seyreden ülkeler sıralamasında ilk sekizi islam ülkeleri oluşturuyor, Neden?

2162

p0rnonun serbest olduğu ülkelerde cinsel suçlar yok denecek kadar azalıyor Neden?
P0rno düşkünlüğü bir bağımlılık mı?
P0rno düşkünlüğünün yol açtığı aile içi sorunlar.
P0rnoyu bırakmak için umreye gittim ama…
Kocam beni her gece onlarca p0rno yıldızıyla aldatıyor.

5 yaşındaki çocuğunuz da p0rno bağımlısı olabilir? 


Bilim dünyası, p0rno düşkünlüğünün bir bağımlılık olup olmadığı ve hayatlarının doğal akışını bozacak şekilde p0rno düşkünü olan insanların hangi yöntemlerle tedavi edilebileceği sorularına cevaplar arıyor.

İnsanların p.rnografik görüntüler izlemekten hoşlandığı bir gerçek. Ancak p.rnografi karşıtları, p0rnografik görüntüler izlemenin kişilerin evliliklerinde problemlere sebep olacağını, kişide c.nsel bağımlılık ya da başka davranış bozukluklarının gelişmesinde rol oynayacağını ya da c.nsel saldırganlığı teşvik edeceğini savunuyor.

O ülkede p!rno serbest bırakılınca cinsel saldırılar azalmış

P.rnografi destekçileriyse er0tik görüntüler izlemenin kişinin c.nsel hayatını renklendireceğini, kişiye güvenli bir keyiflenme alanı sunacağını ve hatta toplumdaki c.nsel saldırı vakalarını azaltacağını iddia ediyor.

Örneğin, 1969 yılında Danimarka’da yetişkinlerin p.rnografik materyallere ulaşmasının önündeki tüm yasal engeller kaldırıldıktan ve p!rnografi yetişkinler için yasal hale getirildikten sonra, araştırmacılar ülkedeki c.nsel saldırganlık vakalarında giderek azalma olduğunu bildirmişlerdi.

Erkekler de kadınlar da p.rno izliyor

Fakat, her iki görüş de tartışmaya açık. Peki bilim ne diyor?

Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, bu alanda yapılan bilimsel araştırmalar hakkında çarpıcı bilgiler veriyor:

“Amerikan Psikoloji Derneği (APA) C.nsellik ve Psikoloji El Kitabı’nda (Cilt 2) bahsi geçen ve Dr. Gert Martin Hald ve arkadaşlarının yaptığı uluslar arası düzeydeki bir araştırmaya göre, erkekler arasında p.rnografi izleme oranı yüzde 50 ve 99 arasında değişirken, bu oran kadınlar için yüzde 30 ve 86 arasında.

Arkansas Üniversitesi’nden psikolog Dr. Ana Bridges’e göre, “P.rnografiye erişim artık her yerde mümkün.” Ve internet sayesinde, er0tik görüntülere ulaşmak artık hiç olmadığı kadar kolay. Dr. Alvin Cooper, bunu “üçlü-A motoru” olarak tanımlamıştı.

Buna göre, p*rn0grafiye ulaşmada İngilizce’de üçünün de baş harfleri A’yla başlayan,” accessibility” (erişilebilirlik), “affordability” (satın alınabilirlik)” ve “anonymity” (kimliğin gizli kalabilmesi) şartları internet aracılığıyla daha da mümkün hale geliyor ve p.rnografik görüntülere ulaşmak için bir tık yeterli oluyor.

P.rnografiye erişimin kolay olması iyi bir şey mi?

Birçok insanın iddia ettiğine göre p.rnografiye erişimin bu kadar kolay olması iyi bir şey. Indiana Üniversitesi’nin cinsellik, c.nsiyet ve üreme üzerine araştırmalar yapan Kinsey Enstitüsü tarafından Amerikan PBS Televizyonu için yapılmış bir ankette, ankete katılanların yüzde 86’sı p.rnografinin kişileri eğitebileceğini söylerken, katılımcıların yüzde 72’si de p.rnografinin c.nsel fantezileri gerçekleştirmek için zararsız bir mecra olduğunu söylediler.

P.rnografik materyaller kullananların, yüzde 80’iyse, bundan hiç rahatsızlık duymadıklarını belirttiler.

Kinsey Enstitüsü’nden araştırmacı Dr. Erick Janssen, “Dışarıda o kadar çok p.rnografik materyal kullanan/izleyen ve bundan hiçbir rahatsızlık duymayan insan var ki” diyor.

P.rnografi düşkünlüğü ne zaman bağımlılık haline geliyor?

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, kilit öneme sahip konu hakkında şunları şöylüyor:
“Her ne kadar p.rnografik görüntüleri izleyen birçok insan buna bağlı olumsuz sonuçlarla karşılaşmıyor gibi görünse de, p.rnografi bazı insanlar için problemlere sebep olabiliyor.

Kinsey Enstitüsü tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 9’u p.rnografik görüntüler izlemeyi bırakma girişiminde bulunduklarını fakat bu girişimlerinde başarısız olduklarını belirttiler.

Aşırı derece p.rnografik görüntüler izleme, kişinin duygusal ilişkileri üzerinde olumsuz etki yapabilir.

Tennessee Üniversitesi’nden Dr. Destin Stewart ve Dr. Dawn Szymanski tarafından üniversiteli kız öğrenciler arasında yapılan bir ankette, erkek arkadaşlarının p*rn0grafik görüntüler izlemesini “problemli” bulan kız öğrencilerin daha düşük özgüvene sahip olduğu, duygusal ilişki kalitelerinin daha zayıf olduğu ve cinsel yönden daha az tatmin oldukları sonucu ortaya çıktı.

Kadınlara yarıyor mu?

Fakat, konu bu kadarla sınırlı değil. 2013 yılında, Brigham Young Üniversitesi ve Missouri Üniversitesi tarafından evli ya da birlikte yaşayan heteroseksüel çiftler arasında yapılan bir araştırmaya göre, erkek partnerler şayet p.rnografik materyaller izliyorlarsa, hem partnerlerinin hem de kendilerinin c.nsel yaşam kalitesinde bir düşüş gözleniyor.

Buna karşılık, kadınların p.rnografik materyallerden faydalandığı durumlarda, onların c.nsel yaşam kalitelerinde bir iyileşme gözlemleniyor.

Dr. Bridges ve Patricia Morokoff tarafından yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlara varıldı. P.rnografik görüntüler izleyen erkekler, gerçek hayatta cinsel yaşamlarından daha az tatmin olduklarını bildirdiler, fakat, kadınlar, p.rno izlediklerinde, c.nsel yaşam kalitelerinde artış oldu.

Kadınlar hangi tür p.rno izler?

Bridges bu bulgunun muhtemel iki açıklaması olduğunu söylüyor. Birincisi, erkekler genelde p.rnografik görüntüleri tek başlarına izlerken, kadınlar bu görüntüleri partnerleriyle c.nsel bir paylaşım anında beraber izliyorlar. Bridges, “Bu durumda, kadınlar gördüklerini kendi c.nsel deneyimlerine dahil ediyorlar” diyor.

İkincisi, kadın ve erkekler genelde farklı çeşit p.rno izliyorlar. Erkekler çoğunlukla, bir hikayesi olmayan cinsellik görüntüleri izliyor. Bridges, “Bu görüntülerde kişilerin yüzleri bile görünmüyor belki” diyor.

Buna karşılık, kadınlar bir hikayesi olan ve içinde bir çift olan p.rnografik görüntüleri izlemeyi tercih ediyor. Bridges, çiftler beraber p.rnografik görüntüler izlediğinde, daha çok her iki kişinin de c.nsel deneyime eşit şekilde katıldığı görüntüleri izlemeyi tercih ediyorlar” diyor.

Her ne kadar bazı çiftler cinsel yaşamlarında p*rn0grafi izlemenin faydalarını görüyor gibi olsalar da, durum herkes için böyle değil.

Partnerlerden biri çok aşırı sıklıkta p.rno izliyorsa, genelde bunu yapan, Bridges’in araştırmasındaki gibi erkekler oluyor, o zaman ilişkiden duygusal olarak soğuma eğiliminde oluyorlar. Bridges, bu erkeklerin daha çok içlerine kapandığını, partnerlerine karşı daha az yakınlık hissettiğini ve depresyona girme eğilimlerinin daha çok olduğunu söylüyor.”

Bağımlılık mı değil mi?

Bununla birlikte, uzmanlar, aşırı derecede p.rno izlemenin nasıl tanımlanacağı konusunda görüş ayrılığı içindeler.

Eğer, kompulsif (kişiyi zorlayıcı) p*rnografi izlemek, hiperseksüel bir bozukluk değilse, o zaman bunun sigara ya da alkğol gibi bir bağımlılık çeşidi olduğundan bahsedebilir miyiz?
Psikolog Başkak’ın verdiği bilgiye göre, Cambridge Üniversitesi’nden nöropsikiyatrist Dr. Valerie Voon tam da bu konuya ışık tutmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

Voon, kompulsif p.rno izleyicileri, erotik görüntüler izlerken, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) tekniğiyle beyinlerini görüntülüyor. Bu çalışmasında, Voon, p.rno izleyicilerinin beyinlerinde, er0tik görüntüler izlerken, madde bağımlılarının mesela alkol şişeleri ya da uyuşturucu alırken kullanılan malzemeleri gördüklerinde beyinlerinin verdiği tepkiye benzer tepkiler verip vermediklerini test ediyor.

Şimdiye kadar elde edilen sonuçlara göre, Voon’un “Beyinde P0rno” isimli bir İngiliz belgeselinde sözünü ettiği gibi, p0rn*grafik görüntü izlerken, kompulsif p0rno kullanıcılarının beyinleri, alkollü bir içecek reklamı izlerken alkoliklerin beyinlerinin verdiği tepkiye benzer bir tepki veriyor.

Araştırmasından elde ettiği ilk sonuçlar böyle olsa da, Voon, kompulsif p0rno kullanıcılarını uyuşturucu ya da alkol bağımlılarıyla aynı kefeye koymak için henüz çok erken olduğunu söylüyor. Voon, p0rnografi izleme isteğinin bir bağımlılık olup olmadığını net bir şekilde ortaya koyacak daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Bu alanda tam tersi sonuçlar veren başka araştırmalar da yapılmış. California Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü’nden araştırmacı Dr. Nicole Prause ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, p*rn0 izleme dürtülerini kontrol etmekte sıkıntı yaşayan kişilerin beyinlerinin verdiği tepkiler incelendi.

P300 olarak bilinen beyin dalgasını ölçmek için, Prause Elektroensefalografi (EEG) yöntemini kullandı. Deneklere, içinde cinsellikle ilgili resimlerin de olduğu, çok çeşitli resimler gösterdi. Fakat, şaşırtıcı bir şekilde, sonuçlar Prause’nin tahmin ettiği gibi olmadı. P*rn0grafi izleme dürtülerini kontrol etmekte zorluk yaşadıklarını söyleyen deneklerin P300 değerlerinde bir değişiklik olmadı.

Bu kişilerin beyinlerinin p*rn0 resimlerine verdiği cevap, yemek resimleri ya da kayak yapan insan resimlerine verdiği tepkiden farklı değildi.”

P*rn0 bağımlılığının ilacı var mı?

Buna karşılık Türkiye’deki vaka hikayelerinden yola çıkan Psikolog Başkak, internetle birlikte karşı konulmaz bir dürtüsel davranışa dönüşen p*rn0 bağımlılığı için “Madde bağımlılığıyla yarışabilecek çok ciddi gizli bir tehlikedir. Her geçen gün cinsel sorun bağlamında kliniklere p*rn0 bağımlılığından muzdarip olup müracaat eden insanların sayısı korkutucu boyutlara ulaşmaktadır” diyor.

P0rno izleme alışkanlığına bir isim verme ve onu tanımlama çabası boş bir çaba değil. P0rno izleme dürtülerini kontrol edemeyen insanlara etkin bir tedavi yöntemi belirleyebilmek için, bu davranışa neyin sebep olduğunu anlamak çok gerekli bir adım.

Her ne kadar bilim bu konu üzerindeki tartışmayı bir sonuca bağlamaktan henüz uzak olsa da, bazı tedavi programlarında p0rno düşkünlüğü bir çeşit bağımlılık olarak görülüyor. Prause, “Bu davranışın bir hastalık olduğunu duymak için dört gözle bekleyen devasa bir ilaç endüstrisi var ki bu sayede insanların paralarını alabilsinler” diyor.

Öte yandan, Türkiye’de ve yurtdışında fon veren kurumların hala cinsellikle ilgili araştırmalara fon ayırma konusunda isteksiz olmaları p*rn0grafi konusunda daha fazla araştırma yapılmasını engelliyor.

5 yaşındaki çocuğunuz p0rno bağımlısı olabilir mi?

Psikolog Başkak’ın verdiği bilgiye göre, p0rno bağımlılığının sebepleri yaş gruplarına göre değişiyor.

Özellikle çocukların zihinsel sağlığı için yüksek risk oluşturan bu bağımlılık, çocuklarda genellikle oyun sitelerindeki reklamlarla takip ettikleri sitelere girmekle, merak gidermek için yaptıkları aramalarla başlıyor. Sonrasında farkına varılmadığında çocuğun cinsel kimlik bunalımı, içe kapanıklık ya da saldırganlık, yaşına uygun olmayan bir takım cinsel davranışlar göstermesi, derslerden kopukluk gibi sorunlara yol açabilmekte.

Psikolog Başkak, 5 yaşındaki kız çocukları için müracaat eden bir anne-babanın yaşadıklarını şöyle aktarıyor:

“5 yaşındaki kızımız tek çocuğumuz. Çok şükür durumumuz yerinde ve kendisine ait bir odası da var. Babası şimdiden öğrensin diye bilgisayar da aldı. Ben ev hanımıyım. Kızım odasında bilgisayarında oyun oynarken ben işime bakıyor, bazen komşuya geçiyordum.

Geçenlerde odasında biraz fazla zaman geçirince yoklayayım dedim ve kapıyı açınca şok oldum. Bilgisayardan p0rno video izliyordu. Hemen kapattım. Birkaç gün izlemiş galiba. Çocuğumuzun geleceğine etki eder mi, hasar görmüş müdür, bilinçaltından temizlenebilir mi diye geldik”

Psikolog Başkak, “Elbette ki bu yaştaki bir çocuğun p0rnoya maruz kalması aynı zamanda şiddete maruz kalması anlamına gelmektedir ve çocuğun zihninde nasıl bir hasara yol açtığını tam olarak kimse tam olarak bilemez. Ancak bu noktadan sonra ebeveynlerin yaklaşımı, tutumu büyük önem taşımakta, titizlikle çocuğun desteklenmesi çocuğun olası hasardan kurtulması için büyük önem taşımakta…” diyor.

P0rnoyu bırakmak için Umre’ye bile gitti, ama…

Bir okulda yönetici olan, dindar bir yapıya sahip olduğunu belirten erkek öğretmen, en sonunda çareyi profesyonel destek almakta buldu. Dini duygularıyla, işlediği “p0rno günahı” arasında tam bir buhran içerisine düşmüş ve birçok psikolojik sorun yaşamaya başlamıştı. P0rno bağımlısı yönetici, yaşadıklarını şöyle anlatıyordu:

“Aktif derse girmeyi bıraktıktan sonra idareci kadrosunda görev yapmaya başladım. Bu sıkıntım idareci olduğumun ikinci senesinde beni buhranlara sürükledi. Bilgisayarımda sürekli p0rno sitelerine girmeye başladım. Koltuğa oturur oturmaz hemen açıyor ve filmler izliyordum. Filmler sıkıcı gelmeye başladı kısa videolar, s.ks hikayeleri izlemeye başladım. Kaç kez yemin ettim, kaç kez vazgeçmeye çalıştım ama beceremedim.

Ben küçük yaştan beri namazımı kılmaya gayret eden biriyim ve yaptığım şeyin ne kadar yanlış olduğunu biliyorum ama bilgisayar başına oturunca kendimi alamıyorum. Okulda bir arkadaşım bana bir şey göstermek için bilgisayarın başına gelince tesadüfen diğer tarayıcıdaki yarım bıraktığım videoyu gördü ve yıkıldım o an.

Bazen de bu kadar p0rno izledikten sonra kesin cenabet oldum diyerek namazları da aksatmaya başladım.

Uyku uyuyamıyorum, kalbim sıkışıyor sürekli, eşim bir anlam veremiyor, hep yalan söylüyorum. Uykusuzluk hastalığım ve panik atağım var zannediyor. Bırakmak için geçen tatilde umreye gittim, dualar edip tövbe ettim, kurtuldum diyordum ama döndükten bir hafta sonra kendimi alamadım ve yine başladım. Okuldan fark edilirse işimden de olurum, eşim öğrenirse yüzüne bakamam, çocuklarımdan da utanıyorum.”

“Kocam beni onlarca p0rno yıldızıyla her gece aldatıyor”

Boşanma sürecine giren p0rno mağduru çift, son çare olarak psikolojik destek almaya karar vermişti. Kadın kocasına saygı duymuyor ve güvenmiyordu artık. Kocası biraz aşırıya kaçmış olabileceğini ama abarttığını söylüyordu. Erkek eve gelir gelmez bilgisayar başına oturan ve p0rno içerikli sitelerde vaktini geçiren tam bir p0rno bağımlısıydı. Önceleri gizlemiş eşinden.

Kadın yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Önceleri büyütmedim ama çıldıracak gibiydim. Her gece yalnız uyuyordum ve yatağa geliyor mu gelmiyor mu farkında değildim. Evlendiğimiz zaman normal bir s.ks hayatımız vardı, epey zamandır yok. Ben arzuladığımı söylesem de hep erteleyip bahaneler üretiyordu. Bir süre sonra kavgalarımız başladı.

‘Ben seviyorum bunlarla tahrik oluyorum’ dediği için uyum göstereyim diye onun da isteğine uyarak ben de izledim. Dayanamadım, bana iğrenç geliyordu ve yapamayacağım diyerek vazgeçtim. Evin durumu bozulmuştu, eskisi gibi değildik zamanla başka konular da ortaya çıktı ve en sonunda iki yabancı gibi olmaktansa boşanmayı düşünmeye başladık.

Yapacak bir şeyim yok, internetten bunun bir bağımlılık olduğunu okudum. Kocam beni başka kadınlarla aldatıyor mu bilmiyorum ama bilgisayardaki onlarca p0rno yıldızıyla her gece aldatıyor ve bir yılı aşkın süredir de o kanepede ben yatağımızda yatıyorum.”

P*rn0 seyreden ülkeler sıralaması

Bağdat Caddesi tecavüzcüsü p*rn0 bağımlısı mı?Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, yapılan son araştırmalara göre, p0rno içeriklerinin dopamin salgılamakta nikotini geride bırakıp kokain ve amfetaminle yarıştığını söylüyor. Bu ise p0rno bağımlığının ciddi bir bağımlılık olduğunu gösteriyor ve bunu kişinin kendi kendine aşmasının zorluğuna dikkati çekiyor.

İstanbul’un en lüks ve en kalabalık bölgelerinden Bağdat Caddesi’nde yaşanan korkunç tecavüz olayına da değinen Psikolog Başkak, 2 çocuk babası olduğu belirtilen tecavüzcünün p0rno bağımlısı olabileceğine işaret ediyor. Psikolog Başkak, “Cinsel sapkınlık davranışı gösteren kişiler aynı zamanda p0rno bağımlısı olup hastalıklı cinsel dürtülerini p0rno bağımlılığıyla beslemeye çalışmaktadır.

Suça meyilli zayıf kişilikler p0rno bağımlılığı üzerinden sapkın suçlara geçiş yapmaktadırlar. Uluorta, gördüğü kadına saldırıp, hayvani duygularını tatmin edeceği bir nesne gibi gören ve tecavüz eden, kendini alamayan sapık eğilimli kişiler aşırı p0rno izleyerek, bu sapkın davranışlarını bilinçaltı düzeyde normalleştirmiş olabilir. Adli psikoloji bu vakaları inceleyerek sonuçlarını güvenlik güçleri ve toplumla paylaşmalı” diyor.

P0rno bağımlılığı nasıl anlaşılır?

P0rno bağımlılığının yaşı, sosyal sınıfı yoktur.
Her kesimden insanlar p0rno bağımlısı olabilir.
Çocuğunuz cinsel kimlik bunalımı yaşıyorsa, içe kapanık ya da saldırgansa, yaşına uygun olmayan bir takım cinsel davranışlar gösteriyorsa eline verdiğiniz tableti, bilgisayarı kontrol edin.

Gençlerde; içe kapanma, okulda başarısızlık, konsantrasyon, dikkat sorunları, cinsel kimlik bunalımı, kontrolsüz cinsel davranışlar görülür.
Bağımlı kişi çalışıyorsa sık sık işini ihmal eder, işyerinde p0rno izler, evde geç saatlere kadar oturarak p0rno sitelere girme ihtiyacı duyar.

P0rno bağımlılığı, eşler arasında cinsel soğukluk, isteksizlik ya da çiftlerden birinin değişen cinsel talepleri, davranışları ile uyumsuzluk, depresyon, kaygı bozuklukları gibi sorunlarla kendisini gösterebilir.

Not: Yazıda ki sansürleme hakkında, sitemizin tek gelir kaynağı google reklamlardır. Sansürlediğimiz kelimeleri de google yasaklı kabul edip, yayımlanması halinde reklam gösterimlerine izin vermemektedir.
Bunun için sizlerden özür dileriz.