Ekşi sözlük yazarı ”Teo”, Orga*zm konusunda ufukları açacak bilgiler paylaşmış. Orga*zm Hakkında Az Bilinenler

975

Öncelikle org*zm nedir?
Erkeklerin kadınlardan fersah fersah geride olduğu cinsel haz. Kadınlarda org*zm iki yoldan olur: klito*ral ve vaji*nal. klito*ral orga*zm klito*ris’in uyarılması sonucu, vaji*nal orga*zm ise G *noktasının uyarılması sonucu gerçekleşir.

klit*ral org*zm ulaşılması daha zor olsa da daha yoğun yaşanır. vaj*nal org*zm ise daha kolay ve daha sık yaşanabiliyor olmasıyla bu açığı kapatır. Kadınların pek azı squirting olarak bilinen doğa olayını, yani boşalarak org*zmı yaşayabilir.

erkek ise iki yoldan orga*zma ulaşır: peni*sin uyarılması ve prostatın uyarılması. prostatın uyarılması yoluyla elde edilecek org*zm, anüse girişi gerektirdiği ve bu eylemin erkekliğe sığmayacağı düşüncesi yüzünden erkeklerin çok küçük bir yüzdesi tarafından tecrübe edilir. erkeğin orga*zmı ekseriyetle boşalma eylemi ile aynı anda gerçekleşir ve bu yüzden bu ikisinin aynı anlama geldiği düşünülür.

kadının iki, erkeğin teoride iki pratikte bir yoldan orga*zma ulaşma seçeneği olması zannederim erkek ile kadın arasındaki en büyük farklardan ve sorunlardan biridir. erkeğin elinde bir tek peni*si vardır ve boşaldığında yorgun düşecek ve peni*sinin tekrar ere*kte olabilecek duruma gelmesi için bekleyecektir ve bekletecektir.

erkek için orga*zm boşalmaktır ve ne kadar geç boşalınırsa o kadar iyidir. biyolojik olarak sevişmek için programlanmış bir cinsin sevişirken haftanın maçlarını, politika vs düşünmek zorunda bırakılmış olması ironi değil de nedir.

Cinsel beraberlik sırasında kadın hem klit*ral hem de vaj*nal yoldan org*zma ulaşabilir. aynı şekilde erkek de hem kuru org*zm (bo*şalmadan) hem de ıslak orga*zm (bo*şalarak) olabilir. bunu başarabilmesi için erkeğin önünde tek bir engel vardır o da boş*alma sonucu peni*sin ere*kte halini terketmeye meyilli olması. bu yüzden çoklu orga*zm yaşayabilen erkeklerin önemli bir kısmı en son orga*zmı boşalarak yaşar.

öte yandan kadın arka arkaya orga*zmı yaşayabileceği gibi bu özelliğe erkekten çok daha kolay sahip olur. üstelik kadın yeni biten birleşme sonrası yenisine hazırdır. erkeğin peni*sinin keyfi beklenir. erkeğin orga*zm konusunda kadın ile denk olabilmesi için orga*zm ile boş*almanın farkını öğrenmesi ve boş*almadan orga*zm olabilmeyi keşfetmesi gerekir.
Orga*zm cin*sel bir hazdır.

Fakat arka arkaya elde edilen orga*zmlar ile, cinasel hazdan tüm vücudu kaplayan ve full body orga*sm ya da expanded org*asm olarak bilinen mental orga*zma dönüşür. beynin kimyası değişir ve kimi durumlarda bunun etkisi az da olsa saatler sonra bile fark edilebilir.

Çoklu orga*zm nedir?
çoklu orga*zm aynı arousal sırasında birden fazla orga*zm olmaya deniyor.
grafik 1-a:

erkeklerde orga*zm ve boşalma sonrası sertliğini kaybeden peni*sin kısa bir sürede sertliğini kazanıp tekrar bo*şalması sanılanın aksine çoklu orga*zmdan sayılmıyor. erkeklerde çoklu orga*zm, peni*sin org*zm sonrası sertliğini kaybetmeden tekrar orga*zm olunması ile sağlanıyor.

rakamlar:

kadınların %80’i klito*ral yoldan orga*zm olurken geri kalan şanslı %20 ise vaji*nal yoldan-da orga*zm olabiliyor. şanslı dedim çünkü ulaşılması daha kolay. klito*ral orga*zma ulaşmak özellikle erkek için daha çok vakit ve efor gerektirirken sonuç olarak kadın için daha şiddetli bir orga*zm ortaya çıkıyor.

vaji*nal yoldan orga*zm olabilen kadınlar ise vaji*nal birleşmede defalarca orga*zm olabilseler bile her biri klito*ral orga*zm kadar şiddetli hissedilmiyor.

kadınların sadece %15’i çoklu orga*zmı tecrübe edebiliyor. bunun çok daha küçük bir kısmı ise bunu her cin*sel deneyiminin bir parçası haline getirebiliyor. hem klito*ral hem de vaji*nal yoldan orga*zma ulaşabilen kadınların çoklu orga*zm yaşama şansı daha fazla.

erkeğin orga*zmı kadın orga*zmı kadar komplike değil. yine de her bo*şalmanın orga*zm olduğu ya da bo*şalmadan orga*zm olunamayacağı yönünde yanlış bir inanış var. erkeklerin sadece %1’i çoklu orga*zm olabiliyor ve erkeğin boşalmadan da orga*zm olabilmesini gerektiriyor.

erkeğin arka arkaya bo*şalıp çoklu orga*zmı yaşaması mümkün olsa da refractory period denilen, bo*şalma sonrası peni*sin tekrar er*ekte olabilmesi için geçmesi gereken süre, erkeğin her birinde bo*şalarak çoklu orga*zmı yaşama şansını iyice azaltıyor.

ve gerekenler:

düşünce yapısı: se*ksi, partnerle kurulan bir iletişim olarak görmek, tıpkı konuşmak, sohbet etmek gibi. se*ksi ulaşılması gereken bir amaç, ya da kimi akşamlar yatmadan önce yapılan zevkli bişey olarak görmek kendinize ve partnerinize karşı yapabileceğiniz en büyük haksızlık olur. erkeklerdeki aşırı heyecanlanıp erken bo*şalma, ya da bo*şalmamak için haftanın gollerini düşünme gibi sorunların çözümü de bu düşünce yapısı.

partnerler arası fiziksel : aşk, sevgi, hoşlanma gibi hislerin mevcut olduğu cin*sel birleşmeden alınan hazzı, fiziksel çekim kat kat arttırabilir. uyumu da bu maddeye ekleyebiliriz, gerçi partnerlerin birbirleriyle olan cin*sel uyumu fiziksel çekimle doğal olarak oluşabiliyor.

kişiler toplum genelinde fiziksel çekicilik olarak görülen özelliklere sahip olmasalar bile birbirlerine çekici gelebilirler. partnerlerin arasındaki bu fiziksel çekimin duygulardan ve düşüncelerden arınmış, dürtülere ve güdülere dayalı olduğunu söylemek gerek.

rahat olmak; endişe, korku gibi olumsuz hislerden arınmak: partnerinize %100 güveniyor dahi olsanız, se*ks esnasında aklınızın başka bir yerde olması (iş stresi, ertesi güne sarkıttığınız ödev, arabanın kelebek camı, vs) cin*sel birleşmeden alınan hazzı azaltacağı gibi orga*zma ulaşma süresini de arttıracaktır.

80 dakika baskılı oynayan takımın bir türlü gol üretememesinden doğan stres son 10 dakikadan gol çıkma şansını nasıl olumsuz etkiliyorsa, birleşme sırasında aklı meşgul eden sorunlar da orga*zma ulaşma şansının önünde engel olacaktır. bu yüzden çoklu orga*zm olabilmek için partnerlerin rahat bir ruh halinde olmaları önemli. aklı dinlendirmek için pek çok yol var, meditasyon bunlardan biri:

cinsel kuvvet: yani se*xual stamina, uzun süre se*ks yapabilme becerisi. uzun süre hareket edebilme becerisi ile karıştırılmasın. haliyle erkek kısmı için daha önemli. herşeyin başı sağlık demişler, cin*sel kuvvetin başı da sağlık. kandaki yüksek karbondioksit oranı (sigara), eksik/hatalı beslenme, egzersiz noksanlığı/eksikliği, bunun önündeki en büyük engeller.

avokado, kuşkonmaz, incir, yaban mersini (blueberry), istiridye, çikolata, karpuz gibi besinler cinsel kuvveti olumlu etkilerken kahve, alkol, dondurma, yağda kızarmış yiyecekler olumsuz etkiler.

(erkekler için) düşük olmayan tes*testeron seviyesi: fiziksel bir rahatsızlıktan ötürü zaten düşük değilse yenilenlere dikkat ederek tes*testeron seviyesini arttırmak mümkün. kuru üzüm, yumurta sarısı, kırmızı et, ton balığı ve bakliyat gibi.

(erkekler için) yukarıda bahsettiğim refractory period’u azaltmak için, pc kası’nı işemek dışında da kullanabiliyor olmak. pazu yerine pc kası geliştirmek kadar çaba gerektirmese de bu kası kontrol edebilmek boş*almadan orga*zm olabilmek ve çoklu orga*zm için gerekli.

nasıl:
önsev*işme: egzersiz yapmadan önce veya sahaya girmeden önce nasıl ısınılıyorsa, se*ks için de ısınmak gerekiyor, hem fiziksel hem mental olarak. önse*vişme, çoklu orga*zm’ın ilk doruk noktasına ulaşabilmek için yükselinmesi gereken mesafenin bir kısmını pek de fiziksel bir efor sarfetmeden katedilmesine neden olur,

se*ks için daha çok enerji kalır. ek olarak, önse*vişme sırasında partnerler birbirlerini ne kadar arzu ettiklerini gösterirler, dolayısıyla ne kadar arzu edildiklerini de görürler. önse*vişme, ilk orga*zm sonrası götü devirip uyumamak ve tekrar istemek için gerekli olan iştahı açar.

iletişim: partnerlerin neler istediklerini ve nelerden hoşlandıklarını bilmeleri gerekiyor. iletişim diyince sadece konuşmak anlaşılmasın, konuşmak şart değil. partnerinizin size nelerden hoşlandığını cümlelerle değil, hareket ve tavırlarıyla, vücut diliyle ve çıkaracağı seslerle zaten söyleyecektir.

konuşarak da iletişim kurulabilir, ancak bazı insanlar nelerden hoşlandığını keşfedemez, bilmez, bilemediği için de söyleyemez. diğer yandan partnerinizin konuşmadan size söyleyecekleri, aslında istedikleridir. üstelik partnerinizin size konuşmadan söylediklerini anlamış ve ona göre hareket etmiş olmak sizi partnerinizin gözünde daha arzu edilir hale getirecektir.

bencil olmamak: kişinin kendi alacağı zevke öncelik vermesi partnerinin alacağı zevki azaltabileceği gibi kendisini önemsiz hissetmesine neden olacak ve aklının bir köşesinde bu düşünceyle mücadele etmek zorunda kalacaktır.

partnerlerin ze*vk almaktan çok vermeye odaklanması akılda oluşabilecek bu gibi sorunların önüne geçecektir ve cin*sel deneyimi daha doyurucu ve zev*kli hale getirecektir. örnek: favori pozisyonunuzda daha çok ze*vk almaya çalışmaktan ziyade, partnerinizin favori pozisyonunda ona daha çok ze*vk vermeye çalışmak.

çikolata: serotonin, dopamin, theobromine ve anandamide gibi mutluluk, ze*vk veren hormonlar cin*sel birleşmeden alınan zevki arttıracak ve çoklu orga*zm için gerekli olan tepe noktasında seyretme süresini arttıracaktır, bu yüzden özellikle cin*sel birleşme öncesinde ve aralarda çikolata tüketilmesi elzemdir. gerçi çikolata yemeye bahane mi lazım.

dehidre olmamak için su: dehidrasyon yorgunluk, baş dönmesi hatta bayılmalara kadar varabilen olumsuz sonuçlara sebep olabilir. özellikle orga*zm sırasında bayılmamak için cin*sel birleşme öncesinde ve aralarda su tüketimine dikkat etmek gerekir. çikolata yedikten hemen sonra içilirse daha güzel olur.

kadın için:

a) klit0risi elle uyararak birden fazla orga*zm – klito*ris aşırı ilgiden kuruyup sahibine huzursuzluk çıkartacağı için başarı şansı çok az.

b) klito*risi ağız yoluyla uyararak birden fazla orga*zm – oral se*ksi yapan kişinin işini severek yapması gerekiyor. (bkz: arbeit macht frei) daha doğrusu, oral se*ksin hem yapan hem de yapılan için zev*kli bir eylem olduğu durumlarda kadının klito*ral yolla çoklu orga*zma ulaşması mümkün.

c) klito*risi ağız yoluyla uyararak orga*zm ve hemen arkasından vaji*nal se*ks – kadın klito*ral orga*zm olmanın etkisinden henuz çıkamamış olacaktır ve iyi alınmış bir pozisyonda (doggy) erkek peni*siyle kadının g *noktasını uyarabilir. bu noktada kadının ilk orga*zmın hazzından çok uzaklaşmadan tekrar orga*zm olması mümkün.

d) vaji*nal çoklu orga*zm – kadının şanslı azınlıktan olması ve g *noktasının sürekli uyarılması gerekiyor. klito*ral orga*zm ile başlanmamış olduğundan vaji*nal çoklu orga*zm, klito*ral orga*zm ile başlananlar kadar şiddetli olmayabiliyor.

erkek için:

a) uzun süreli blowjob – oral se*ks yapan kişinin bundan ze*vk alması erkeğin bu yolla çoklu orga*zma ulaşma şansını arttırıyor. kadına yapılan oral se*ksten ayrı olarak sağlam bir çene şart. boru değil. erkeğin kendisini rahat hissetmesi, boş*almaya odaklanmadan sadece keyfini çıkartmaya bakması gerekiyor.

b) cin*sel birleşme – erkeğin bo*şalacağını anladığı an pc kasını kontrol ederek bo*şalmadan org*zm olması ile olabiliyor. bunun için erkeğin kontrolü elinde bulundurduğu bir pozisyonda olunması gerekiyor, örneğin doggy gibi.

Not: Yazıda ki sansürleme hakkında, sitemizin tek gelir kaynağı google reklamlardır. Sansürlediğimiz kelimeleri de google yasaklı kabul edip, yayımlanması halinde reklam gösterimlerine izin vermemektedir. Bunun için sizlerden özür dileriz.

kaynak: https://eksisozluk.com/entry/48185054