Cennette devamlı dik duracak diyen Alirıza Demircan hoca efendi hazretleri: Müslüman, “İleri derecede oral s*ks haramdır” diyor, ya az yaparsa?

2137

Sapkınlık artık utanma sınırını kaldırdı, sigara, alkol gösterimi yasak ama s*ks tercihlerini yönlendirmek serbest…

Pelin Çift’e konuk olan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, İleri derecede oral s*ks haramdır diyor.
Emek kelimesi Kur’an da geçmez, İncil’de 27, Zebur’da 1, Tevrat’ta 28 kez geçer. O nedenle Müslüman emeğe saygıyı bilmez.

Kur’an kadın, cinsellik, evlenme, boşanma, eşcinsellik kelimeleri kadar emeği de işleseydi sanırım toplumda bu tip türemeler olmazdı.

Öyleyse sormak gerek, “ileri dereceye götürülmeyen oral seks haram değil mi demek istiyorsun” diye?

Bir şey haramsa külliyen haramdır, damlası, zerresi menfaat için kırpılamaz.
Aksi halde biri çıkar der ki, şarabın 3 bardağı geçincesi haramdır.
O zaman ne diyebileceksin?

Daha sonra konuşmasında Lut kavmine değiniyor ve yine ağzından çıkandan habersiz konuşuyor.

Üstelik konuşmasını dinleyebilmek için hızlandırıcı kullanmanız gerekiyor.

Çünkü az evvel söylediğini öylesine yavaş konuşuyor ki, kendisi de unutuyor.

Bu canlının da benzerlerinden hiç farkı yoktur.
Eski söylemlerinde de aynısıydı, değişen bir şey, ileri atılan bir adımları yok.
Aşağıda konuyla ilgili bazı başlıkları arşivlerimizden sunalım…
Başörtüsü-Kapalı olduğum halde Tacize uğradım.

Dini nikâh tartışması. Bölüm-1

Dini nikâh tartışması. Bölüm-2

Küçük bir şey vereceksin, bir şey olmaz diye saldırıyor.

http://ahmetdursunarsivi.blogspot.com.tr/2015/07/musluman-ileri-derecede-oral-seks.html