TÜRK OLMAK YADA OLMAMAK, İŞTE BÜTÜN MESELE BU / MU ?

613

Türk kelimesinden kimler rahatsız.?
Neden rahatsız.;??
% 80 halk rahatsız değil.
Türk olmasalar da pek umurlarında değil.
Ama geri kalan % 20 nin umrunda hem de ciddi olarak, ölesiye öldüresiye,

Sizce neden bu kadar umurlarında, temelinde ne yatıyor.?
Peki bu diğer yüzde seksen Türk mü.?
Hayır, kesinlikle hayır…
Lazı var, Çerkezi var, Türkmeni ÖzbekiTtatarı Arabı Gürcüsü Boşnağı her milletten insan var.
Ama Türk yok.

Yanlış duymadınız “Bu topraklarda Türk yok.”
Türküm demekle mutlu olan insanlarla, Türküm demekten mutsuz olan insanlar var sadece.
Türk´üm demekten rahatsız olanlar, bunu çok önemseyenler,kendi aidiyet duygularında, kurtulamayanlardır,
Neden mi.??? Çünkü Türk diye bir ırk yoktur.

Bu sözü AKP’li bir milletvekili söyleyince yer yerinden oynadı. Adam kelime oyunu yaptı. Aslında doğru söyledi. Türk yok demedi. Türk’lük yok demedi Türk diye bir ‘ırk’ yoktur dedi” Latin diye bir irk var mıdır? yoktur. italyan’a italyan frenk’e fransız portekize portekiz ispanyola ispanyol denir; Ama hepsinin ortak kültürü ve dil benzerligidir latinlik.  Aynı şey iskandinav ülkeleri için de geçerlidir.

Norveçliye norveçli isveçliye isveçli fin’e fin Danimarkalıya Danimarkalı denir. Türklük bir etnisite bir ırk degildir bir çok ırkın ortak kültürüdür. (zaten ırk’a da inanmıyorum ya inandığım sadece DNA ve genetik bilimdir :)  ) Bu sebebledir ki biz türklüğü ırkta gende kanda kafatasında arayanlardan değiliz. Türklük bir kültürdür, yaşam tarzıdır, bir ulustaki tüm insanların kader birliğidir.

Amerika’da nasıl Amerikan diye bir ırk yoksa,
Orada yasayanların hepsi amerikan ise
Oraya kızılderilerden dolayı indian denmiyorsa
Türkiye’de yaşayan herkes Türk’tür

Türkiye’de Türkmen ,Çerkez, Uygur, Tatar, Özbek, Kıpçak, kazak, Gürcü Azeri, vs vardır, ama türk yoktur. Bunların hepsine kendi ülkelerindekilere sorsanız, hayır türk değiliz örneğin Kazak’ız, gürcüyüz derler, Üstelik evrensel bilimsel, antrepolojik, arkeolojik, kanıt ve belgeler de ortaya koyarlar .

Bizim türk dediğimiz bir çok topllukların coğrafive tarihselsel yönden hiçbir zaman biraraya gelmedikleriniakraba bile olmadıklarını detaylarıyla size anlatırlar. Cahilliğinizden dolayı sizi utandırırlar bunu yıllar önce  Fransa’da kazak öğrencilerle yaptığımız bir söyleşide başıma geldigi için yazıyorum.

Türk deyince akla gelen  Uygurların Oğuz kağan’lı Türeyiş destanıdır, Ve oğuzların 24 boyundan. Nerden gelmiştirbu 24 boy Oğuz han’ın 6 çocuğundan peki Oğuz han kimdir.? Boğa büyüklüğünde kurt şeklinde bir Tanrı’yla çifleşen kadının oğludur. Yani mitoloji, Yani efsane, işte bu efsanenin gerçek ilma ihtimali kadar, O nedenle gerçek olan Türk ırkı geni,kafatası değil, Türklük kültürüdür. Türküm diyebilmek donatıldığın bu kültürle varım diyebilmektirtir.

Fakat bir de bizi bizden Adem ile Hava’dan oluşan başka bir türeyiş destanı  arap efsanesi mitolojisiyle karşı karşıyayız. Hangisine inanacaksınız her ikisinden olmazsınız ,

“İşte bütün mesele  bu Türk olmak yada arap olmak”

Arapcı gerici yobazların hatta ülke yönetenlerin bazılarının türk kelimesine ve Türklüğe düşmanlıklarının kökeninde bu yatar. Onlar inanacağı mitoloji yiseçmişler.

_______________

Bu topraklarda eskiden Türk kelimesi ne anılır ne bilinir ne söylenirdi. Türklüğün isim babası 18. yüzyılın sonlarında yaşamış Ziya Gökalp’tir, Türk tezini ilk O ortaya atmış ondan sonra Türk kelimesi anılır olmuştur, Ziya Gökalp’e göre tüm farslı persli mezopatamyalı bilim adamları düşünürler dahi türktür. Gökkalp’in türklük övgüsünün altında aslında dogu ile batı kültürü kıyaslaması vardır.

Ziya Gökalp Diyarbakır’lıdır. Kürt kökenli olduğu söylentileri vardır. Bazıları ona sorar Kürt müsünüz diye, cevabı ise şöyledir; “Baba tarafımdan türk olduğumu zannediyorum ama bunun önemi yoktur. Sosyolojik çalışmalarımdan öğrendim ki milliyet,sonradan aldığın eğitime dayalıdır ırka değil” demekle türklüğün babası kendisi bile ırka dayalı bir esas olmadığını savunur.

Atatürk Ziya Gökalp’ten etkilenerek Osmanlı´nın savaş artığı yorgun bitkin yoksul halkı 600 yıllık köhne ümmetizm karanlığından kurtarmak için milli bir birlikteliği öne çıkarmak adına bu ismi koymuştur.

Tıpkı Avrupa gibi
Avrupa ortaçag karanlığından dinin,kardinallerin ve bağnazlığın oluşturtuğu çok güçlü hegemonya’yı 1789 devriminden sonra milliyetçilik ve ulusalcılık akımlarıyla parçalamıştır.
Ne yapsalardı sanayi devrimi olmamış işçi sınıfının oluşmasına 150 yıl varken sosyalizm mi kursalardı. :)

Peki bugün Türkiye’de sanayi devrimi yapılmış isçi sınıfı oluşmuşmudur. Hayır. Ulusalcı olmayacaksınız da ne yapacaksınız. Ülke daha henüz Avrupa’nın kendi din tarihinin 1400. yılında oldugu gibi engizisyonlarda,aforozlarda imamlardadır. Yani kendi din tarihimizin 1400 yılında ortaçağdayız ve isçi sınıfımız tatikat ocaklarında ibadetle meşgul.

Atatürk bu gerekçelerle din bağnazlığını alt edebilmek için milliyetçilik ideolojisine sarınarak bu ülkenin adını Türkiye Cumhuriyeti koymuştur. Osmanlıda türk kelimesi pek bilinmez  osmanlı tarafından bir aşağılama sözü olarak kullanıldığı için, Atatürk bir yerde bunun rövanşı olarak türk kelimesini seçmiştir.

Atatürk dünyada en çok Türk katleden imparatorluk ünvanını elinde tutanın osmanlı olduğunu da biliyordu. Mustafa Kemal’de Halifeliği kaldırarak 1400 yıllık din bağnazlığının bütünlüğünü parçalamak için ulusalcılığı ve türk milliyetçiliğini ön plana çıkarmış ve biraz da bazı sözlerle gaz vermiştir. Gençlige hitabede ki damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur derken herhalde bir ırkın asil kanından bahsetmiyordu.

Bunu söylemek istemiş olsaydı. “Ne Mutlu Türküm diyene” demez,Ne mutlu Türk olana yada türklere derdi. Bu sözler o günün şartlarına göre gerekliydi. Ama bugün gerekli midir ayrıca tartışılır. Türküm demek bence her şeyim demektir. Lidyalıyım demektir. Hititliyim frigyalıyım, iyonluyum, Selçukluyum, bizansım romalıyım kürtüm türkmenim lazım rumum çerkezim hepsiyim demektir.

Bu anlattıklarımdan sonra Türk kelimesinin altında  ırkçılık kafatasçılık ve faşistlik arayanlar bu kelimeden şiddetle rahatsız olanlar biz neden rahatsızız diye düşünmelidirler. Kendi bulundukları durumlarını  iyi inceleyip sorgulamalıdırlar. Ata’nın bu topraklarda yaşayan herkes kürtüyle çerkeziyle hepsi türktür kelimesinin anlamı budur.

Atatürk’e göre türklük bu topraklarda yaşayan insanların tümünün eski bağnaz,gerici feodaliteden kurtulup bunun için mücadele verilip,bu ülkede yaşayan insanların tümümün ümmetizmden kurtularak milli bir beraberlik, toplumsal çağdaş bir hedefe doğru,birlikte yaşam sorumluluğu ve sadakatı içinde gelecekte başarılara adım atılması idealidir.

Ama bu elbette mükemmel olmamış türk siyasi sisteminin yanlışlarından dolayı özellikle 1946 dan sonra çok büyük haksızlıklar ve yanlışlıklar meydana gelmiştir. Bugün bizim türk dediğimiz toplulukların içinde coğrafya tarihi üzerinden hiç bir zaman bir araya gelmemiş akraba bile olmayan topluluklar vardır. Ama onlarda Türktür örneğin doğu Avrupa türkleri ile dogu asya türkleri gibi.

Elbette bunun en doğrusunu yine  din ırk kaygısı olmayan bilimi bilim için yapan objektif tarihçiler bilecektir. Genetik bilimciler tarihteki oğuz ve hun hakanlarının mezarlarından örnekler alarak bir araştırma yapsa  Ermenistan’da iran’da ırak’ta Suriye’de daha fazla hun geni çıkacağından eminim.

Hele hele Yavuz Selim zamanında bitlisli idris tarafından kürtce öğretilerek kürtlüğe devşirilen acem türkmenleride sayarsak kürdistan denilen bölgede daha fazla hun geni çıkacaktır. Siz Kurt işareti yapip,“Türküz müslümanız” diyenleri ciddiye almayin.,
Onlar hiç birşey bilmeyen zavallılardır, Tamamen arap suni islam kültürünü benimsemiş kendilerini türk zanneden arapca tekbir sesleriyle Türk katleden bilgisiz caniler ordusudur .

Durum böyle iken türküm demekten rahatsız olanlar, bir sistem, bir devlet tarafından değil de türkler  tarafından eziliyoruz diyenler, buna karşı verilmesi gereken mücadeleyi evrensel insan hakkı ihlaline karşı olarak vermeyip kürtlük bazında vermek isteyenler, bence gerçek kendi durumlarını çok iyi analiz etmelidir.

Ezilmişliklerinden dolayı, sömürüye karsı çıkmadan, devrimci bir programları olmadan. emperyalizmin planları paralelliğinde verecekleri mücadele onları ne özgürleştirecek ne bağımsızlaştıracak ne de feodalizmden  kurtaracaktır.

Tek yol devrimci bir çizgiyle türk kürt demeden egemenlere karşı çapulcu ruhu ile yine bu bayragın altında mücadele etmektir, Ve bu topraklarda TÜRKÜM demek ne ırkçılık ne faşizmdir, aksine buna karşı çıkanlar,kim olursa olsun ister solcuyum desin ister devrimciyim desin bu insanlar gerçek cahil ve bu cehalet zaaflarıyla emperyalistler tarafından kullanılan yada buna hizmet edenlerdir.

Bu Topraklarda Türk´üm demek halkım demektir.
Bundan gocunanlar kendi ırkçılıklarında ve yobazlıklarında kalacaklardır
insan