MÜSLÜMAN MEDENIYETININ ALTIN ÇAĞINDAN İNANILMAZ KADINLAR

518

Binlerce yıldır kadınlar kendi toplumlarına damgasını vuruyor, tarihin tarihini zaman zaman değiştiriyor ve başkalarının yaşam alanlarını etkiliyor. Müslüman Medeniyetinde, farklı inanç ve arka planlardan gelen sıradışı kadınlar, topluluklarını ilerletmek için erkeklerle birlikte çalıştılar.

Onların ilham verici hikayeleri, karizmatik kişilikleri ve çevrelerinin gelişimine katkıda bulunma kararlılıkları, bugün genç kadınlara ve erkeklere rehberlik eden işaretler yapmaktadır.

Kadınlar zamanın tüm yaşam alanlarına katıldılar. Sutayta el-Mahamili , tıp alanı, yönetim ve yönetim, felsefe ve sanat gibi matematikte başarılı olan diğerleri gibi Fatima el Fihri gibi eğitim ve kültürel çabaları teşvik eden kadınlar vardı .

Diğerleri ise önemli siyasi roller oynamış ve Müslüman Medeniyette önemli topraklara hükmetmiştir, bunlardan bazıları 10. yüzyılda (İspanya) Cordoba Labana , 11. yüzyıldan (Mısır) Sitt el-Mulk , 12. yüzyıldan Melike Mama Hatun (Türkiye), Razia(veya Raziyya) 13. yüzyıldan kalma Hindistan (Hindistan) Sultana ve daha birçok …

Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken, bu sıra dışı kadınlardan bazılarına haraç verdik ve katkılarını vurgulayarak, dünyanın dört bir yanındaki arşivlenmemiş el yazmalarıyla ilgili yeni araştırmaların o dönemdeki kadınlara daha fazla ışık tutacağını umuyoruz.

Bu  kadınlardan bazılarıyla buluşalım.

FATIMA AL-FIHRI 
9. YÜZYIL

Fatima al-Fihri, toplumundaki medeniyet ve kültürde büyük rol oynamıştır. Babası Mohamed al-Fihri ile Tunus’taki Qayrawan’dan Fez’e göç etti. Kız kardeşiyle birlikte eğitimli bir ailede büyüdü ve Fıkıh (İslami hukuk) ve Hadis’i öğrendi.

Fatima, babasından, camiası için bir cami inşa ettiği önemli miktarda para aldı. 859 yılında kurulan Qarawiyin cami, dünyanın en eski ve muhtemelen ilk üniversitesine sahipti. Öğrenciler, İslami çalışmaları, astronomi, dilleri ve bilimleri incelemek için dünyanın dört bir yanından oraya seyahat ettiler.

Arap üniversiteleri bu üniversiteyle Avrupa’da biliniyor ve kullanılıyor. Bu, kadınların eğitim ve medeniyetin ilerlemesindeki rolünün önemli bir örneğidir.

MARIAM “AL-ASTROLABIYA” AL-IJLIYA
10. YÜZYIL

Uygulamalı bilim dalının bir kolu olan usturlabların yapımında birçok kişi tarafından uygulanmıştır. Bunlardan çoğu Halep (Suriye), Mariam * “Al-Astrolabiya” Al-Ijliya (Al-Iliyah bint al-Iliali el-Asturlabi) ) babasının mesleğini izleyen ve Suriye’nin kuzeyindeki Bizans imparatorluğu ile sınırı koruyan güçlü Hamdanid yöneticilerinden biri olan 333 H / 944 CE-357/967) mahkemesinde görev aldı. yüzyıl CE

* Adı Suriye Suriye Arkeoloji Derneği tarafından sağlandı, ancak desteklenmeye devam ediyor.

SUTAYTA AL-MAHMALI 
10. YÜZYIL

Sutayta babası da dahil olmak üzere birçok bilim adamı tarafından öğretildi ve rehberlik edildi. O 377H / 987CE yılında öldü. Sutayta sadece bir konuda uzmanlık kazanmamış, ancak Arap edebiyatı, hadis, hukuk ve matematik gibi birçok alanda başarılı olmuştur. Onun zamanlarında iyi gelişmiş olan matematiksel pratik dalları olan hisab (aritmetik) ve fara’idh (başarısal hesaplamalar) konusunda uzman olduğu söylenir.

Ayrıca cebirdeki yetenekleri gösteren diğer matematikçiler tarafından atıfta bulunulan denklemlere çözümler geliştirdiği söylenir. Her ne kadar bu denklemler az olsa da, matematikteki becerilerinin hesaplamaları gerçekleştirmek için basit bir yeteneğin ötesine geçtiğini göstermişlerdir.

ZAYNAB AL SHAHDA 
12. YÜZYIL

Zaynab, fıkh-i khattına ek olarak fıkh (İslami hukuk) ve hadislerde yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü bir kadın hattattı. Son derece övgü ve konumlandırıldı ve son Abbasi Halifesi olan Yaqut’un hocası olarak atandı. Aynı zamanda Musa Sarayı’nda hattattı. Parlak, köklü bir öğretmendi ve pek çok insan onunla çalışma ve ijazasını ondan alma fırsatı buldu. Zaynab’ın şöhreti, El-Muktafibillah, Abbasi Halifesi ile olan ilişkisi nedeniyle Siqat el-Dawla olarak adlandırıldığı zaman iyi bir şekilde kurulmuştur. Bilim ve edebiyat eğitimi alarak zamanını geçirdi.

GEVHER NESİBE SULTAN 
13. YÜZYIL

Gevher Nesibe Sultan, 13. yüzyılın başlarında Rum Sultanlığı, Kilij Arslan II’nin kızı ve Kaykhusraw I’in kız kardeşi Prensesi ve özellikle tıbbi çalışmalara ayrılmış bir medrese olan bir hastaneden oluşan muhteşem bir kompleksin ismidir.

Türkiyede bulunan cami, Selçuklu mimarisinin en seçkin anıtlarından biri olarak kabul edilen 1204 ve 1206 yılları arasında inşa edilen medrese ile Gevher Nesibe’nin ölümünden hemen sonra inşaatına başlanan medrese olarak kabul edilmiştir. 1206, 1210 yılında bitirilmiştir. Kompleks adını prensesden alır.

Yerel medrese çeşitli isimler altında bilinir: Gevher Nesibe Medrese, Çifte Medrese (İkiz Medrese) veya Gıyasiye Medresesi olarak, Ghiyath al- Yapımından sorumlu olan Din Kaykhusraw.Medresede bulunan mezarın Gevher Nesibe’ye ait olduğu söylenir. ”(Kaynak)

ZARIA QUEEN AMINA 
16. yüzyıl

Müslüman medeniyet döneminde, Subsaharan Afrika’da çeşitli alanlarda çok sayıda kadın başarılı olmuştur. Bunlar arasında Zaria Kraliçesi Amina (1588-1589) vardı. 1536’da Zazzau Krallığı’nı kuran Bakwa Turunku’nun en büyük kızıydı. Amina 1588-1589 yılları arasında iktidara geldi.

Amina genellikle şiddetli askeri istismarları nedeniyle hatırlanıyor. Özel kalitemiz, parlak askeri stratejisi ve özellikle çeşitli kampanyalar sırasında büyük duvarlı kamplar kurma konusundaki mühendislik becerisidir. O genellikle ünlü Zaria duvarının inşası ile yatırılmaktadır.

LADY MARY WORTLEY MONTAGU 
18. Yüzyıl

Belki de doğrudan Müslüman Medeniyetinden değil, İngiliz aristokrat ve yazar Leydi Mary Wortley Montagu (1689-1762) bugün, özellikle bir Batı kadınının Müslüman Doğu hakkında laik bir çalışmasının ilk örneği olan Türkiye’den gelen mektupları için hatırlanıyor.

Leydi Mary Osmanlı İmparatorluğu’ndayken, çiçeğe karşı yapılan inokülasyon, variolasyonun yerel pratiğini keşfetti. Jenner’ın daha sonraki aşılama yönteminden farklı olarak, inek çürüğü kullanılan variolasyon, küçük bir çiçek hastalığı ölçümü kullanmıştır.

Hastalıktan mustarip olan Lady Mary, Türkiye’de çocuklarını inoküle etmeye teşvik etti. Londra’ya döndüğünde, proaktif bir şekilde prosedüre terfi etti, ancak büyük bir dirençle karşılaştı. Bununla birlikte, onun örneği, İngiliz yüksek toplumunda çiçek hastalığı ile aşılama pratiğini kesinlikle popüler hale getirdi.