İSLAMIN, HRİSTİYANLIĞIN VE MUSEVİLİĞİN KÖKENİ SÜMERLERDİR.

494

İSLAMIN, HRİSTİYANLIĞIN VE MUSEVİLİĞİN KÖKENİ SÜMERLERDİR.

Sümerler Tapınağa girerken, kurban keserken, dua ederken vücutça temiz olmaya özen gösterirler.

Sümer de Tanrılar ‘OL’ der ve her şey olur.

Sümer’de, Tanrılar kızdı mı azab ediyor, kendi milletlerin helak ediyor.

Sümer Ay Tanrısının sembolu, cami ve minarelerin tepesinde gördüğümüz yarımaydır.

Hamurabi (İÖ 1750) Güneş Tanrısından kanunu alır, Musa’da Tevrat’ın Tanrısından.

Sümer’de kadın kısırsa, kocasına çocuk doğurması için cariye verir ve cariye haddi aşarsa kapı dışarı eder.

(Bknz Tevrat taki İbrahim Sara Hacer ilişkisi)

Hamurabi kanunu madde 165 ile, Tevrat Tekvin Bap 25-32-34 teki hüküm aynıdır.

Taşlanma cezası Sümerlerde var, İÖ 2200 de Lagaş kralı Urukagina, iki koca alan kadınların (yanlış okumadınız)

Yazılı taşlarla (Bknz Kurandaki işaretli taşlar) taşlanmasını emretmiş.

Sümerliler kadınları Tarlaya benzetir, Tevrat ve Kuran da.

Sümer de 7 sayısı önemli, Yeraltı dünyasının 7 kapısı var.

Kuran da da 7 kat gök, cennetin 7 kapısı şeklinde var.

Sümerlerde Tanrılara Kurban kesiyor, sağ kalça ve iç organlar Tanrıya takdim edilir gerisi dağıtılır.

Sümerlerde 6 gün çalışma 7. Gün dinlenme var,

Tevrat ta da aynı şey sözkonusu Şabbat günü !

Sümer Tanrılarının gökte toplandıkları Duku adlı bir yerleri var.

Kuran da Göklerde bir meclis var, Kuran okunur, şeytanlar bu meclisi dinler, ve Arş !Sümer de Bilgelik Tanrısı Enki, Tufanın olacağını, Nuh’un karşılığı olan Ziusudra’ya duvar arkasından söyler,

Tevrat ta ve Kuran da da Tanrı Musa ile perde arkasından konuşur ve Tufan olayı vardır.

Sümerde günah çıkaran rahipler var.

Kaynaklar:

S. N. Kramer The Sümerians Their History Culture and Character

Muazzez İlmiye Çığ , Kuran İncil ve Tevratın Sümerdeki Kökeni