Kulak çınlaması nedir ? Niçin olur?

594

Kulak çınlaması gerçekte dışarıdan sesli bir uyaran olmaksızınhastanın kulağında algıladığı sestir. Tıp dilinde tinnitus olarak adlandırılır ve çeşitli şekillerde olabilir. Hastalar sıklıkla bunu uğultu, vızıltı,rüzgar sesi, su sesi, motor sesi gibi değişik tabirlerle tanımlarlar. Bunların hepsigenel olarakkulak çınlaması ( tinnitus ) olarak tanımlanır.

Çınlama zaman zaman olabileceği gibi sürekli de olabilir. Tek kulakta veya iki kulakta birden görülebilir. Özellikle sürekli olduğunda hastanın günlük yaşamını ve psikolojikdurumunu oldukça etkiler. Toplumda özellikle ileri yaşta ve bayanlarda sık görülür.

Kulak Çınlaması normal midir?

Bazen işitmesi normal olan kişilerde de kısa süreli geçici çınlamalar görülebilir. Yine bu bölgedeki damarlara, kaslara ve kulak kanalının açılmasına bağlı olarak da kulak içinde sesler duyulabilir. Eğer 24 saatten uzun süren bir kulak çınlaması varsa ,bunun yanısıra kulakta dolgunluk hissi, baş dönmesi, başağrısı ,mide bulantısı gibi ek şikayetler bulunuyorsa bu durum ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.

Kulak Çınlamasının nedeni nedir?

Özellikle hastanın sadece kendisinin duyduğu çınlama, çoğunlukla işitme sinirlerinin çok ince ve küçük olan uçlarında meydana gelen hasarlardan ötürü gelişir.
Yaşla birlikte işitme sinirinde oluşan hasar artacağı için de çınlama yaşlılarda sık görülmektedir. Çınlamaya neden olabilecek pek çok hastalık bulunmaktadır.

Bazen basit bir kulak kiride çınlama yapabilir.

Bunun yanısıra orta kulak enfeksiyonları, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak zarında ve kulak içi kemiklerde gelişebilecek kireçlenmeler , kulak zarındaki delinmeler,baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri (anevrizma) ,boyun kireçlenmeleri , denge ve işitmeyi sağlayan sinirden kaynaklanan bir tümör (akustik nörinom), işitme kaybı, alerji, yüksek veya düşük tansiyon, şeker hastalığı ,tiroid problemleri , yüksek kolesterol ,baş ve boyun bölgesine gelen darbeler ve bazı ilaçlarda neden olabilir.

Bazen de çınlamayı açıklayacak herhangi bir neden bulunmaz.
Ancak özellikle yüksek sese maruz kalanlarda, gürültülü ortamda çalışanlarda ve kulaklıkla yüksek sesli müzik dinleyenlerde çınlama görülme riski artar.

Kulak Çınlamasının Tedavisi nedir ?

Kulak çınlamasının kesin bir tedavisi her zaman mümkün olmayabilir.

Altta yatan ve tedavi edilebilir bir hastalık söz konusu ise bu ortadan kaldırılır.

Eğer kesin bir neden ortaya konamamışsa bu durumda çınlamanın bireyde yarattığı rahatsızlığı azaltmaya yönelik yardımcı tedavi ve teknikler uygulanır.

İlaç tedavisinin en az 12 hafta süre ile kullanılması gerekmektedir.

Ancak ilaçların tedavi etkinliği ve süresi kişiden kişiye değişme gösterebilir.

Bunun yanısıra işitme azlığı bulunan hastalarda işitme cihazı çınlamayı azaltabilir.

Yine sadece sesi maskelemek amacıyla kullanılabilecek cihazlar ve lazer tedavisi diğer seçenekler arasındadır.

Çınlama yakınması bulunan hastalar neler yapmalı?

Öncelikle hastaların bir KBB uzmanına gitmesive gerekli olabilecek tetkiklerin yapılması lazım.

Bunun haricinde hastalara mümkün olduğunca gürültülü ortamlardan uzak durması ,yüksek sesle müzik dinlememesi ,kan basıncını kontrol altında tutmaları, yüksek miktarda tuz, kafein,kolave alkol alımından kaçınmaları, sigara kullanmaması ,düzenli egzersiz yapması, stres ve yorgunluktan kaçınması önerilir.

Mevcut sesi kabullenmeye çalışmakve bu durumun yarattığı gerginlik ve stresten kaçınmak gerekir. Sese bağlı uyuma güçlüğü çeken hastalara gece uyurken kısık sesle radyo dinlemeleri önerilebilir.