Aşırı Cin*sellik Sağlıklı mıdır?

364
Young couple having sex in bed

Aşırı Ci*nsel İstek neyi gösterir?
Güçlü erkek olduğunuzu mu yoksa başka şeyleri mi?
Az*gınmısınız-hastamı?
Ci*nsel Doyumsuzluk, Hiperse*xüalite:

Bazı erkekler ve kadınlar ben her dakika se*ksi düşünüyorum, aşırı düşkünüm, se*ks yapamadan duramıyorum derler. Kendilerini az-gın, se*kse düşkün, güçlü olarak tanımlarlar.

Diğerleri de onu kıskanırlar mı? Ya da onlar diğerlerinin kendilerini kıskandıklarını düşünebilirler ama biz bu işle uğraşan profesyoneller biliyoruz ki işin bir başka boyutu var. Sakın sağlıklı normal cin*sel arzusu olan kadın ve erkekler buna alınmasın.

Günün her saati, her dakikası se*ks yapabilirim, saatlerce sev*işsem doyamıyorum, se*ks yapmazsam kendimi kötü hissediyorum, devamlı aklımda se*ks var diyorsanız, ortada ciddi bir sorun, sorununuz var demektir. Diğer insanlar geçim derdini düşünürken, sosyal hayatla başa çıkmaya çalışıp, üretip paylaşmak isterken acaba bazıları niye devamlı ci*nsellik düşünür?

Ci*nsel arzu, canlının sahip olduğu ve yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu arzuyu nerede ne zaman kimle yaşayıp yaşamayacağımız veya yaşıyamayacağımız, cin*sel arzularımızı ifade ediş şeklimiz, toplum kuralları, ahlaki değerler sosyal yapılar tarafından öğretilir ve de süreçte doğal olarak öğrenilir

Yani sağlıklı, fiziksel, ruhsal veya sosyal açıdan zarar görmeyeceğimiz bir cins*elliğin sınırları hem toplum ve kültür tarafından çizilir. Bu sınırlar içindeki ci*nsel beraberlikler kabul, saygı ve destek görürler.

Aşırı ci*nsel isteği olan kadın ve erkeklerin bu davranışları kimi zaman yaşamlarında, toplumsal çevrelerinde yada özel yaşantılarında sorunlara neden olabilir. Bu tip davranışlar toplumda hiperse*ksüelite, veya az*gınlık olarak tanımlanabiliyor.

Cin*sel istekte normal ve anormalin farkı;

Aşırı se*ks düşkünlüğü büyük ölçüde toplumsal ve kültürel ölçütlere bağlı olarak değiştiğinden bu konuda çok nesnel değerlendirme yapılması zordur. Neyin normal veya uygun bir ci*nsel davranış olduğu yaşanılan toplumsal kültüre göre çok değişeceğinden bu kavramı büyük ölçüde kültüre bağlıdır ve yalnızca ci*nsel eylemin miktarına göre değerlendirilemez.

Eşine ya da sevdiği kadına veya erkeğe duygulu ve ci*nsel yönden aşırı istekli olan insanları da aşırı se*ks düşkünü olarak değerlendirmek doğru değildir.

Sevi*şmeden büyük zevk alan her erkek veya üst üste birkaç org*azm yaşayabilen her kadın “se*ks düşkünü” olarak görülemez.

Sa*tiriasis ve nemfomani, cin*sel bo*şalmada bile doyuma ulaşamamak demektir.

Aşırı s*eks düşkünlüğü kişide cinsellik dışı tüm duyguları baskılar, iradeyi, aklı ve ahlaki değerleri yok edip, kişiyi yalnızca cin*sellik peşinde koşan, hayatı se*ks olarak görüp ona göre yaşayan biri haline getirir. Çok büyük org*azm yaşamış gibi gözükseler de org*azmla birlikte gelen rahatlama ve gevşeme tam olmaz, yetersizdir ve cin*sel gerilim hali sürer.

Bu kişiler kendi sosyal konumuna saygınlığına bulunduğu ortama uygun olmayan ci*nsel ilişkilere sık-sık girer ve hayatı boyunca beraber olmayacağı insanlarla bir takım ci*nsel ilişkiler yaşar zamanla bundan suçluluk duymaya başlayabilir.

Her sosyal katmandan insanla ilişkiye girmek konusunda isteklidirler. Bu nedenle sosyal yapı içinde zor duruma düşebilirler.

Yaşadıkları kültürel ve sosyal kuralları hiçe sayarcasına hareket ederler. Kanunları ve yasaları hiçe sayarak birçok kadınla veya erkekle çok defa ili*şkiye girmek isterler.

Aşırı cin*sel istek – Hiperse*ksüelite 2 nedenden dolayı oluşmaktadır.

Fiziksel Nedenlerden Dolayı; Çeşitli hormonsal veya beyin hastalıkları, uyu*şturucu madde – ilaç gibi nedenlerden dolayı,

Psikolojik nedenlerden dolayı.

Fiziksel nedenler ilgili birimlerce tedavi edilecektir ama psikolojik nedenler içinse psikoterapiye ihtiyaç vardır.

Bu kişilerin kimlik yapıları incelendiğinde genel olarak;

Çocukluk yıllarında bulamadıkları sevgi ve güven ortamını yaşayamayan bireylerde görüldüğü bilinmektedir. Bu duygu erkelerde çocukluktan gelen bu güvensizliğin şaşmaz belirtilerinden biri olarak sürekli kendilerini kanıtlamak ve yeni kadınlar fethetmek ihtiyacını doğurur.

Kadınlar ise farkında olmadan aradıkları sevgiyi ve güveni ve önemsemeyi sağlamak için birçok erkekle beraber olurlar. Bu nedenle bu sorun kötü bir çocukluk geçirmiş, parçalanmış aile ortamında büyüyen insanlarda daha çok görülür.

Gelişmiş ülkelerde değil de daha çok gelişmekte olan ülkelerde ve alt kültürlerde rastlanmaktadır. Çünkü gelişmekte olan ülkelerde alt kültürlerde iş dışında kişinin zevk alacağı imkânlar yoktur ve bu yüzden cins*ellik çok abartılı algılanır.

Özellikle erkekler çok sayıda kadınla cinsel ilişki kurarak cins*el güçlerinin çok fazla olduğunu kanıtlamaya çalışırlar. Bu yolla altta yatan aşağılık duygularını saklamaya çalışırlar. Bu kendi içsel sorunlarıyla uğraşmak yerine her anı se*ks ile doldurmaya çalışarak zamanlarını geçirir ve gerçeklerle yüzleşmekten kaçınır, kendi içsel yaşamlarını görmezden gelerek kendi içsel sorunlarını izole ederek yaşamaktadırlar.

Aşırı ci*nsel istek her sosyal ekonomik düzeyde her gelir durumundaki insanlarda görülebilmektedir. Araştırmalar bu tip kadınların sosyal ekonomik yönden iyi olanlar arasında daha fazla, bu tip erkeklerin ise sosyoekonomik durumu kötü olanlar arasında daha fazla rastlandığını göstermektedir.

Bu kişilerin kendilerine hayran oldukları, kendilerini büyük gördüklerini veya bağımlı bir kişilik yapılarının da olabileceğini görmekteyiz.

Sürekli arayış içinde olan bu insanlar en ufak problemde yıkılır ve sıkıntıya dayanamazlar. Sıkıntıyı giderme adına da başka-başka insanlarla birlikte olarak rahatlama ihtiyacı içine girerler.

Genel ruh hallerinde bir gerginlik vardır. Öfkeli sinirli ve gergin tavırları göze çarpar. İşlerine konsantre olmakta zorlanırlar

Bu kişiler hayatlarında genel bir hoşnutsuzluk hissi yaşarlar.

Ci*nsel yönden sağlıklı ve mutlu iseniz yaşadıklarınız genel anlamda kabul ve saygı görüyorsa, yaşadıklarınız size ve çevrenize sıkıntı yaratmıyorsa rahat olun siz bu kategorinin dışında sağlıklı ve ci*nsel yönden güçlü ve aktif bir insansınız.

Öncelikle bu kişilerin içinde bulundukların durumun aslında hiç de düşündükleri gibi övünülecek bir şey olmadığının, bir sorunun dolaylı yollardan geçici olarak örtülmesi olduğunu görmeleri veya onlara kırmadan gösterilmesi gerekir.

Daha sonra altta yatan neden ve mevcut uygunsuz cin*sel davranış ve yaşam tarzı düzeltilmelidir. Yani dengeli bir ruh halini yaratmak gerekmektedir. Tedavide psikoterapi yöntemi kullanılmaktadır, bazen bu yöntem ilaç tedavisi ile de desteklenmektedir.

Her şeyin yerinde ve ölçülü olanı kıymetlidir. Sek*sinde tabii ki?

Uz. Dr. Cenk Kiper