Alzheimer hastalığının 10 belirtisi!

2544

Unutkanlık yediden yetmişe hepimizin ortak sorunu. Öyle ki, arkadaşlarımızın isimlerini, arabamızı nereye koyduğumuzu, öğleyin hangi yemeği yediğimizi ya da ocağın altını kapamayı zaman zaman unutabiliriz, ama bir süre sonra hatırlayıveririz.

Bu tür basit unutkanlıklar, çoğu kez kısa süreli ve geçicidir ve çok da ciddiye alınmaz. Ancak yaşla gelen ciddi unutkanlıkların Alzheimer Hastalığı’ nın habercisi olabileceği dikkate alınmalı ve hemen bir hekime başvurulmalı.

Unutmayın ki, bunama yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.

UNUTKANLIK NEDENLERİ

– Aşırı stresli ortamda bulunmak

– Zihinsel meşguliyetin fazla olması

– Depresyon geçiriyor olmak

– Aşırı sorumluk duygusundan dolayı çok ayrıntılara dalmak, özden uzaklaşmak.

– Çevresel uyaranların eksik olması

– Ekonomik ve sosyal nedenlerle beslenme bozuklukları

– Bazı kaygı bozuklukları

– Şizofreni

– Disosiyatif bozukluk

– Demans (bunama)

– Kafa yaralanmaları

– Beyin kanamaları

– Beyni tutan mikrobik vs hastalıklar ( menenjit,ensefalit,apse )

– Vitamin eksiklikleri ( B- 12 vitamini )

– Bazı epilepsi türleri

– Düşünce takıntıları ve kuruntuları içinde olmak

Alzheimer hastalığının habercisi 10 belirti

1-Yakın geçmişle ilgili unutkanlık Yakın geçmişkteki olaylar, insan isimleri ve telefon numaraları sık unutulur ve sonra da hatırlanamaz ve aynı sorular tekrar sorulur.

2-Günlük işlerde güçlük
Günlük ev işlerini yapmakta, kendine bakmakta, uygun elbiseleri seçmekte güçlük yaşanır.

3-Konuşma güçlüğü
Konuşurken çok basit kelimeler bulunamayabilir ya da yerine uygun olmayan kelimeler kullanılabilir.

4-Zamanı ve mekanları karıştırma
Gün, ay, yıl unutulabilir, hergün geçilen sokakta kaybolunabilir.

5-Yargı ve karar verme güçlüğü
Önemli sorumluluklar tamamen unutulabilir, uygun olmayan şekilde giyinilebilir, sabaha karşı yürüyüşe çıkmaya kalkılabilir.

6-Soyut düşünme güçlüğü
Basit hesaplar yapılamayabilir, rakamların ne işe yaradığı unutulabilir, plan yapmakta güçlük çekilebilir.

7-Eşyaları yanlış yerlere koyma
Eşyalar olmadık yerlere, örneğin ütü buzdolabına ya da kol saati şeker kavanozuna konabilir.

8-Ruh hali ve davranış değişiklikleri
Görünür bir neden yokken, çok çabuk ağlanabilir, alıngan ya da çok sinirli olunabilir.

9-Kişilik değişimleri
Şüpheci, ürkek, saldırgan vb. bir kişilik kazanabilir.

10-Sorumluluktan kaçınma
Çok önemli konularda bile pasif hale gelinebilir ve en basit işlerde bile sürekli teşvik gerekebilir.

Bunama yaşlılığın doğal sonucu değildir!!!
Her insan zaman zaman bazı şeyleri unutur ama iyi tanınan kişileri ve nesneleri ve iyi bilinen olayları ve yakın zamanda öğrendiği şeyleri hatırlamakta zorlanıyorsa bu bunamanın belirtisi olabilir (özellikle 60 yaş üzerinde ise)

– Bu hastalıkta; beyinde, hücre ölümü olur ve önce hafıza sonra davranış ve kişilik bozulur.

– Genelde 60 yaşından sonra başlar.

– Beyin mr’ ında beyin küçülmüş (atrofi) görülür. Bazen de damar tıkanıklıkları görülür.

– Hasta geçmişi iyi hatırlar fakat yeni şeyleri öğrenemez, hafızaya kayıt edemez. Hep eski günleri anlatır ve eski günlerde yaşar. Bu durumda hasta yakınları hastanın hafızasını çok iyi olduğunu zanneder!!!

– Yakınlarının isimlerini unutur, kişileri karıştırır.

– Ocakta yemek unutur, evin kapısını açık bırakır, banyoda-tuvalette kilitli kalır, alışveriş yaparken para hesabını karıştırır, evini ve malını ucuza satabilir, haberleri takip edemez ve bulmaca çözemez.

– Üstüne-başına dikkat etmez, temizliğe dikkat etmez, eskiden becerebildiği işleri beceremez.

– Konuşurken kelimeleri bulmakta zorlanır, daha az konuşur, geçmişteki olaylardan bahseder ve şimdi yaşıyormuş gibi zanneder. geçmişteki olayları ve kişleri iyi hatırlıyor olması bunama olmadığı anlamına gelmez. Bunamada esas sorun yeni şeyleri hatırlama güçlüğüdür.

– Aynı şeyleri tekrar tekrar konuşur veya yapar.

– Hasta günlük işlevlerini planlayamaz, koordine edemez.

– Adresleri karıştırır, kaybolur, evin odalarını karıştırır, elbiselerini buzdolabına koyar.
– Hastalık ilerledikçe hayal görür, çocuk gibi davranır, idrar kaçırır, hırçınlaşır veya sürekli uyur veya gündüz az uyur gece sürekli uyanık kalır.

-Şüpheci olabilir, karım beni aldatıyor, paramı çalıyorlar, duvarda böcekler var,beni öldürecekler, vs diyebilir.

-Sinirlilik, hırçınlık, küfür olabilir.

-Depresyon veya psikoz bunamanın ilk belirtisi olabilir !!!

– Evden çıkmama, sürekli uyku hali veya uykusuzluk olabilir.

– Hastalık kendini ilk başta depresyon olarak gösterebilir!!!

– Hastalığın kesin tedavisi yoktur. fakat ilerlemeyi durdurmak için ilaçlar üretilmiştir.

– Bazı ilaçlarla hastanın psikoza bağlı hırçınlığı, sinirliliği, hayal görmesi, uykusuzluğu ve depresyona bağlı bulguları düzeltilebilir.