ÜLKESEL SOL MU? EVRENSEL SOL MU?

182

ÜLKESEL SOL MU?  EVRENSEL SOL MU?
Sosyalist düşünce insancıdır, insancıldır.
Hümanizmi de içinde barındırır,
Duygusallığı içerir.
İyiliği güzelliği, insanı ve insanın emeğini hakça paylaşımını.
Sadece emeği değil, çevreyi doğayı hayvanı savunan her türlü etkinlik ve platformda kendini gösterir
Solun, Sosyalizmin tek düşmanı kapitalizmdir değildir.
Feodalizmdir.
Gericiliktir.
Ve bunların birlikte getirdiği Faşizmdir.
Toplumlar kapitalizme karşı verilecek Mücadelede Feodalizmi ve Gericiliği belli ölçüde yenmiş olmalıdır.
Aksi halde başarısız olacak evrensel ilkelerle yapılacak mücadeleler, solun kendi iradesi dışında Emperyalizmin işine yarayacaktır.
Kapitalizmi de insan yaratmıştır ama o bir insan değil, Sistemdir.
Duygusu ve vicdanı yoktur.
Eskiden dünya çok büyüktü şimdi küçüldü,
Kapitalizm büyüdü yer küreye sığmıyor
Önceden de dünya kapitalizmin kontrolü altındaydı ama Ulusal sermaye gruplarıyla bölük pörçük olduğundan fazla etkin değil dağınıktı.
Şimdi sermaye ulusal değil evrenselleşti.
Newyork’da osursan kokusu borsada singapur’dan honkong’dan çıkıyor.
Emperyalizm eski sistemle karnı doymayıp aç kalmaya başladıkça krizlere girdi daha çok eminebileceği planlar projelerle yeni alanlara göz dikti.
BOP gibi örneğin
Nasılsa artık Sovyetler gibi korktuğu bir güç yoktu.
2 milyarlık Çin bile kontrolleri altına girmişti.
Dünya tamamen kapitalist sistem içindeyken Türkiye gibi dar toplum ve kültürlerde kapitalizm yada evrensel emperyalizmle mücadele edebilmek imkansızdır.
Neden imkansızdır?
Çünkü solcu olmak demek sürekli muhalefet etmek demektir.
Solculuk mükemmelliyetçiliktir,
İdealistliktir,
Mevcut sistem mükemmel ideallerin dışındaysa sürekli eleştirmektir.
Kültürel alt yapımız evrensel ilkelerle mücadele etmeye henüz hazır değildir.
Daha çok “padişahım çok yaşa” kültürüne tabi güce otoriteye biat eden bir anlayıştan geliyoruz
Bizde her yol var.
Argoyuz, kabadayıyız, çok müslümanız, tarikat şeyhlerinin Şıhlarının ağzına bakacak kadar kuluz henüz insan bile olamamışız ki haklarımızı arayabilelim.
Aşiretçiyiz,
Töreciyiz,
Karımızı, kız kardeşimizi bize göre yanlış yere baktı diye onurla, gururla öldürebiliyoruz.
Tüm bunlar paçamızdan akarken dünyanın en üst seviyesinde demokrat çağdaş, entelektüel, hümanist, ilerici, kusursuz mükemmelliyetçi sosyalistleriz.
Ama nedense bir türlü istediğimiz sonucu alamıyoruz çünkü çok yeni toplumuz daha 90 yıllık Cumhuriyetle var olmuşuz ama 90 yıl öncesinin Cumhuriyet düşmanlarına solcu olduğumuz için destek veriyor ve Cumhuriyeti eleştiriyoruz iyi de 90 yıl önce hiç yoktuk insan yoktu, millet yoktu, ulus yoktu, sadece ümmet vardı, ümmette insan değil Allah’ın kuluydu yada Allah’ı istediği gibi konuşturup fetva veren halifenin kuluydu. Bunları unuttuk.
Birilerimiz tarikat ocağında höykürüp vücuduna şiş batırırken, birilerimiz en üst düzeyde felsefeci ve sosyalist olduk.
Aslında sosyalizm hiç bir zaman var olmadı,
Biz olduğunu sandık.
Erken açmış badem çiçekleri gibi çiçek açıp emperyalizmin kuşatmışlığına ve soğuğuna maruz kalındı ve bitti.
Peki denizler mahirler boşunamı öldüler,?
Boşunamıydılar.
Hayır kesinlikle değildi.
Sol düşünce ve solculuk Denizler ve Mahirler sayesinde bu toplumda kaldı
Bir bilinc,
Bir ideoloji,
Bir altyapı,
Bir temel taşı olarak onları hiç kimse unutmayacak.
Ve bugün dünya öyle bir yere geldi öylesine bir konjüktüre oturdu ki sol adına verilecek mücadele kapitalizme karşı göğüs göğüse çarpışarak değil öncelikli olarak bireyin donatılması aydınlatılması evrensel çağdaş bir düzeye getirilmesiyle olacaktır.
özetle;
SÖMÜRÜYE KARŞI VERİLECEK MÜCADELE SÖMÜRENLERE KARŞI SAVAŞMAKTAN ZiYADE SÖMÜRÜLMEMEYi ÖĞRENEREK OLACAKTIR.
Birey özgürlüğünü kendinden içinden ailesinden başlatacak.
İşte biz bu sürece olmazsa olmaz ülkesel yada ulusal sol diyecegiz
SON SÖZ;
EVRENSEL SOLCULUK GÜZELDİR, İDEALDİR ANCAK EVRENSEL ANLAMDA FAALİYET YAPAMAYACAKSAN EVRENSEL SOLCULUĞUN GÜZELLİĞİNİ UNUTMADAN KENDİ ŞARTLARIN VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ÖNCE BÖLGESEL VE ÜLKESEL SOL DİRENİŞİNİ YAPACAKSIN BU ALANDA GÖSTERDİĞİN BAŞARININ PARALELİNDE KENDİNİ EVRENSELLEŞTİRECEKSİN.
Gazete insan