Üçünden de uzak durun!!!!!  3ünün 14 ortak özelliği

1224

1-) Üçü de Laik Türkiye Cumhuriyetini yıkmak istiyor.

2-) Üçü de Atatürk düşmanı.

3-) Üçü de feodalizmden rahatsız değil sıcak bakıyor. Sempezyumlar düzenliyorlar islam ve şeriat toplanlatıları yapıyorlar sosyalist milletvekili imralı? dan mektup getirip laikliğe ve demokrasiye hakaret edip islamı ve şeriati öven bu mektubu sempozyumda okuma iki yüzlülüğünden rahatsız olmuyor.

4-) Üçü de ABD projesi emperyalizmin bölge üzerindeki kirli kanlı emellerinin ince detaylarında figüranlığı kabullenip aslan payından hisse kapabilme durumunu içine sindiriyor.

5-) Üçü de kapalı kapılar arkasında emperyalistlerle işbirliği ve görüşme içinde.

6-) Üçü de Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için TSKnin ve yurtseverlerin lağvedilmesinde kadar ortak çalıştı.

7-) Üçü de ABD nin istekleri doğrultusunda yeni kurulacak ülkede ırak’ta olduğu gibi daha fazla hak sahibi olabilmek adına birbirbirine düşman.

8)- Üçü de yeniden yapılanacak bölgede en yüksek mevkiyi ve gücü kapıp ABD’ye hizmet ve uşaklık etme peşinde.

9-) Üçünü de ABD aldatıyor Ama üçünün de kafalarında çağ dışı değil, çağ gerisinde ki emelleri için ABD yi stratejik ve güç olarak kullandığı sanıyor işbirligi yapıyor. işi bittiğinde üçünün de işini yine ABD’nin bitireceğini bilmiyorlar.

10-) Üçünün de çağ dışı hırsları,inançları mezhepcilikleri ve ırkcılıkları yüzünden binlerce masum insanın kanı dökülecek ve katledilecekler.

11-) Üçü ABD tarafindan kirli ve kanlı planları dahilinde suni olarak güç ve söz sahibi yapıldı rakipleri bertaraf edildi.

12-) Üçü de hem demokrasiye inanıyoruz demokratız diyerek mevcut demokrasinin olanaklarından faydalanıp aynı zamanda anti demokratik kirli kanlı gerici feodal terör örgütleriyle baglantılı,uzantılı ve onlarla işbirliği içinde olmanın iki yüzlülüğü içinde.

13-) Üçü de kurtuluş savaşının gereksizliğini laik Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamaktansa  Şeriati’ ve Dersim gibi gerici yobaz bir feodalist direnişi tercih edip,onurlu lozan yerine teslimiyetci emperyalist mandacılığı ön gören sevr altında esareti savunuyor..

14-) Son ortak özellikleri de benden olsun. Üçünün de bu ülkede mezarı olmayacak.çünkü hiç bir toprak kendi insanını öldüreni ve ölmelerine sebebi olan hainini bağrına basmaz

“insan”04/04/2013