Siyasette SAĞ ve SOL deyimleri nereden gelir.

755

Başlangıç noktası 28 Ağustos 1789 Fransız devrimidir.
14 Temmuzda Fransa’da Ulusal kurucu meclis toplanmıştı.
Devrim için anlaşma yapılmalıydı salonun sağ tarafında eşitliği kesinlikle kabul etmeyen kralcı monarşist ruban sınıfı(din adamları) soylular,toprak ağaları.

Sol tarafinda ise devrimi bu günlere taşıyan aydın sanatçı bilim adamları işçi sınıfı burjuva ve köylüler vardı.
Bu olaydan sonra kralı monarşiyi devleti soylu grupların egemenliğini savunanlara sağcı,
Esitliği işçi ve köylüyü emeğin haklarını savunan aydınlanmacılara da solcu dendi.
insan