SIRRININ SIRRI’NA EREBİLEN VAR MI?

256

SIRRININ SIRRI’NA EREBİLEN VAR MI?
Sırrı Süreyya ÖNDER efendi iyi adamdır.
Sempatiktir
Sanatçıdır
Esprilidir
Zekidir
Hazır cevaptır
Kürt değil Türktür.
Toplum adamıdır
Barış adamıdır
Hem de çok Sosyalisttir
Hepsi iyi de sosyalistliğini bir türlü anlayıp sırrına eremedim.
Doğuda neler oluyor.
Aşiret ağası
Toprak ağası
Uyuşturucu baronu
Kaçakçı tır baronu
Binlerce marabalar
Marabalar sigortasız karın tokluğuna aşiret usulüne göre çalışıyor
Hiç rahatsız değil,
Bunlardan hiç bahsetmiyor
Soru önergesi veya kanun teklifinde bulunmuyor
AMA ADAM SOSYALİST

Bölgede gericilik feodal yapı,
Tarikat cemaat şeyhler şıhlar sultası var
Bunlara övgüler yağdırıyor.
Bölge’nin ve sınır ötesinin bütün gericilerini topluyorlar.
Laiklik ve demokrasi aleyhine sempozyumlar düzenleniyor.
İmralının Şeriatı öven laikliğe ve demokrasiye küfreden ‘”Referansımız islamdır laiklik ve Cumhuriyet denilen sapkınlıktan kurtulmalıyız”‘ cümlesini içeren mektubunu onun adına burada okuyor.. AMA ADAM SOSYALİST

Bölgede kadın nüfusun yüzde 60 e yakınının ilkokul diplomasi dahi yok.
Çocuk gelinler almış başını gidiyor
Töre cinayetleri öylesine
Tecavüz namus cinayetleri tavan durumunda
Fakat rahatsız değil hiç şikayet edip meclise taşımıyor
AMA ADAM SOSYALİST

Sendikal haklar ve iş güvencesi sıfır
Herkes karın tokluğuna çalışıyor
Çoğu HDP vekillerinin bedava marabası
Diğerleri eşeklerle kaçakçılık yapıyor
PEKAKAya geçiş ücreti ödüyor
Bu çağ dışı durumun düzeltilmesi için
Ne bir söylemi var nede eylemi
AMA ADAM SOSYALİST

Dicle’de karakol yapımında ayaklanan halka önderlik yapıyor.
Diyor ki; burada hastane yok, okul yok, Neden karakol yapılıyor diyerek halkı ayaklandırıyor
Ama Karakol yapılmadan önce burada neden hastane okul yok diye, yapılması için demokratik bir şekilde halkı ayaklandırmıyor. bunun mücadelesini vermiyor
Yakılan hastane ve okullar katledilen binlerce öğretmen ve sağlık personeli için üç maymunu oynuyor. Karakoldan şikayetçi fakat orada ekilen binlerce dönüm hint kenevirinden şikayetçi değil. AMA ADAM SOSYALİST

Bölgenin feodal düzenden kurtulması, ekonomik,
Sosyal kültürel ve istihdamı yapılandırılmaya gidilmesi,
Bireyin güçlenip özgün ve çağdaş bir eğitimle donatılması
Evrensel insan hak ve özgürlükleri kapsamında ilerleme sağlanması hakkında hiç bir projesi söylemi eylemi yok. AMA ADAM SOSYALİST.

Sırrı’ya soruyorlar hangi millettensin diye doğu aksanıyla cevap veriyor. ben diyor kürt değilim. Kürt’üm derse sosyalistliğinin kanlı terör örgütünü sempatik gösterme misyonunun inandırıcılığını kaybedeceğinden korkuyor. Ben türküm diyor ve ekliyor “Türk olduğum için psikolojik tedavi görüyorum” . Bunu derken hem yalan söylüyor hem bilinçaltındaki ırkçı kin ve nefretini dışa vuruyor. AMA ADAM SOSYALİST

Bir sosyalistin olması gerektiği gibi, emperyalistlerin bölgedeki plan ve projelerinden bağımsız, hatta muhalif, birincil hedefi emperyalizme karşı olup emeğin hakkı için mücadele etmek, inisiyatif, karar, proje, eylem planı harekete geçirmek yerine adam emperyalistlerin bölgedeki kanlı kirli plan ve amaçları paralelliğinde bir oluşuma hizmet ediyor. AMA ADAM SOSYALİST

Sırrı sanatçıdır yönetmendir filmler ve artistlik Sırrının sırrıdır.
Rolünü yaptı sosyalist düşünceyi emperyalizme feodalizme gericiliğe kürt ırkçılığına ve faşizmine peşkeş çekti. Ticaretini yaptı maaşına ve koltuğuna kondu.
Sırrının sırrı sosyalist düşünce tüccarlığıdır
Not:. Eleştirimiz Sırrı’nın kendisine değildir. isterse dağ çıksın. eleştirimiz sosyalistlik iddiasınadır.
Gazete insan