İNSANI YAŞATIN. !!!!

182

İNSANI YAŞATIN. !!!!
Özgürlük,
Bağımsızlık,
Vatan,
Bayrak,
Onur,
Namus
Emek hakkı,
Esitlik,
Hak,
Adalet,
Bilim,
Sanat,
Sadakat,
Aşk,
Tutku,
Sevgi,
Saygı
Mutluluk,
Felsefe,
ideoloji,
Dava,
Hukuk
İlke,
Ülkü
Sosyal adalet,
Sosyalizm.
Din,
Mezhep,
Hepsi insanla var, insan için var,
insan yoksa hiç biri yok..!!
“ÖNCE iNSAN”
“insanı yaşatın sevin ki,
Bütün değerleriniz var olsun yaşasın.
Gazete insan