Bir MHP’liden şok iddia  “MİT, BAHÇELİYE ŞANTAJ YAPTIĞI İÇİN ESİR ALINDI.” “Video”

2008

MHP’LİLER ACİL İZLESİN. “MİT ALMANYA”DA GENELEV ÇALIŞTIRIYOR”
İsa İlyasoğlu’nun Milli İstihbarat Teşkilatı’na yönelik ŞOK Açıklaması.İnsan böyle bir Anayasa’yı halka teklif etmekte utanır. Bahçeli Kasetlerle teslim alındı, o nedenle EVET diyor.

Almanya’da iş adamı Fabrikatör, MHP Genel Başkan adayı İsa İlyasoğlu’ndan şok açıklama.
10 Nisan 2017

***********
***********
——————
Alman istihbarat teşkilatı BND’nin 2009 yılından beri Türkiye’yi neden dinledi.
Rapordan Korkunç Detaylar

Türkiye 2009 başı itibariyle kontrol edilemez bir noktaya kaymış, belirlenen yeni hedefler ve alınacak önlemler doğrultusunda uygulanabilecek senaryolarda yer alacak paramiliter ve sivil unsurların yeniden gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

-Bu gidişat varlıklarımız ve etki alanlarımız için bütün denklerimizin yeniden tanımlanması anlamını taşıdığı gibi dünya denklemi açısından da kabul edilemez.

-Bu çalışmada kullanılacak kriterler Güney Amerika ülkelerinde dikkate alınan kriterlerden farklı olup Ortadoğu ve Türkiye databeseleri dikkate alınmalıdır.

Yayılması Gereken 1. Etap
1- Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve siyasi bağımsızlığı rahatsız edici olup emperyal çıkarlarımız için kabul edilemez bir dayatmaya dönüşebilir.

2- Ekonomik üstünlük, özellikle petrol ve gaz arzına ulaşımdaki üstünlük oluşabilecek bir bağımsızlık bilinciyle birleşirse özellikle kısa ve orta vadede çok ciddi sorunlar yaratacaktır.

3- Bu bağlamda varolan iktidarın 10. yılına girmeden sonlandırılması, ekonomik ve siyasi bağımsızlık bilincinin kamuoyunda itibarsızlaştırılması ve özellikle beraber çalıştığımız sivil unsurların güçlü hale getirilmesi gerekmektedir.

2. Etap
1- Emperyal çıkarlarımızla ortak hareket edecek iç sermaye gruplarıyla (İsimleri de yazıyor) X,Y ve Z ülkeleriyle varlıkları da dikkate alınarak yeni imtiyazlar sağlanması ve bağlılıkları orada uğrayabilecekleri zararın fazlasıyla telafisi ve yeni avantajlar sağlanarak artırılması sermaye piyasası endeksi içerisinde endeks ağırlığını oluşturan hisse senetlerindeki küresel fonlarımızın aracılığıyla varlık toplanılması ve artırılması…

2- Kamuoyu önünde zamanı geldiğinde uyandırılmak üzere güçlü figürler yaratılması veya varolanlarla işbirliği imkânının araştırılması ve kesinlikle sağlanması, beraber çalışılacak kamuoyu figürlerinin internet ve sosyal medya varlıklarının etki alanlarının güçlendirilmesi, gerekirse bunun için yazılımlar kullanılması…

3- İşbirliği yapılan medya kuruluşlarıyla sivil toplum görünümlü olağanüstü hal senaryolarının yeniden gözden geçirilmesi ve iliştirilmiş medya mensuplarıyla fiziki temasın artırılması…

4- İşbirliği yapmayan güçlü figürlerin kazanılması; kazanılamaması durumunda özellikle kurumlarına ihtiyaç varsa kurumların başındaki isimlerin itibarsızlaştırılarak yerine işbirliği yapacak ve ya çeşitli unsurlarla kontrol edilebilecek isimlerin getirilmesi…

Etap 3 / Aksiyon

1- Toplumun sinir uçları tespit edilerek oluşabilecek çatışmaların önceden rapor edilmesi…

2- Bu çatışma potansiyelleri üzerinden uyuyan hücrelerin harekete geçirilmesi…

3- Çatışma dinamiğini körükleyecek dezenformasyonun sağlanması…

4- Operasyonlar başladıktan sonra devlet ile hükümet; hükümet ile güvenlik güçleri arasında psikolojik duvarların oluşturulması…

5- Operasyonlara karşı operasyonları yürütenlerin itibarsızlaştırılması…

6- Kamuoyunda güçlü figürler tarafından güvenlik güçlerine hükümetin emirlerine uymayın çağrısının yaptırılması.
A.Dursun   https://www.facebook.com/toplumsalbilinc

http://ahmetdursunarsivi.blogspot.com/

https://www.facebook.com/groups/akildincelisirmi/permalink/1977446805627840/