TARİHTE DÖRT PARMAK… İlk kullanan kişi Muaviye bin Ebu Süfyan ‘dır ;

741
TARİHTE DÖRT PARMAK... İlk kullanan kişi Muaviye bin Ebu Süfyan 'dır ;

TARİHTE DÖRT PARMAK…

İlk kullanan kişi Muaviye bin Ebu Süfyan ‘dır ;

1. ANLAMI;

Emevi hanedanının kurcusu Muaviye, 657’deki Sıffın Savaşı’nda, Hazreti Ali’yi yenememiş, ancak hakemleri ikna ederek, alavere dalavere ile kendini Halife ilan etmişti.
Muaviye’den yana tavır alan Hariciler ise Hazreti Ali’yi öldürmüştü.
Muaviye, bir süre sonra da, Hazreti Ali’nin çocukları, Peygamberin de torunları Hazreti Hasan ile Hüseyin’i öldürmüştü.
Muaviye, her fırsatta Ali’yi ve Şiileri yok saymak, dışlamak için, taraftarlarına, Dördüncü Halife’nin kendisini olduğunu DÖRT PARMAK işaretini yaparak ilan etmiş, taraftarları da, aynı işareti kullanmıştır.
Bundan sonra gidilen savaşlarda da Muaviye’nin ordusundaki askerler bu işareti yapar olmuştur.

2. ANLAMI;

700’lü yılların ortalarıydı. Yani İslam’ın ilk yüz yılı. Rabia, erkek egemen Arap toplumu içinde korkmadan konuşan bir kadın yıldız oldu.
Yoksul bir ailenin dördüncü kızı idi. Adını “Dördüncü” anlamına gelen “Rabia” koydular. Adı bile yoktu yani. O, ailenin dördüncü kızı idi sadece.Anne baba öldükten sonra kızlar köle pazarında cariye olarak satıldılar.Sahipleri onu haremlerine kapattılar. Köleci rejim, köleleri, cariyeleri insan yerine koymuyordu. Köle sahibi, cariyelerini yatağa atmak için nikâh yapmak zorunda değildi. İslamiyet de bu köleci kuralları onaylıyordu.
Hassas ruhu her satıldığında, yeni sahibinin hoyratlıkları, tecavüzleri karşısında bir kere daha inciniyordu. Her türlü çileyi çekti. Çektiği acılar, ona toplumu, köleci dinci sistemi sorgulama yolunu açtı.

3. ANLAMI;

Rabia, Yahudiler arasında bir tanıma işaretidir aynı zamanda… Rabia adında bir kadından alır ismini. Yahudi asıllı kadın Rabia: 751-800 yılları arasında yaşamıştır. Gerçek anlamda katıksız bir Musevi’dir Rabia… Bir Musevi, ya da bir Yahudi diger bir Musevi’yi veya Yahudi’yi tanımak için “Rabia=Dört” parmak işaretini kullanırlar. Diğer bir deyişle “dört parmak” tanışma aracı işarettir bir Yahudi için. Bir bakıma Yahudi yıldızı yerine geçen tanımlayıcı işaret!..

Ve

4. ANLAMI;

“Rabia=dört” işareti, koyu dindar Yahudilerin ve Musevilerin bir dini semboldür aynı zamanda. Kısacası, “Rabia” işareti Yahudilerin kendi arasındaki ayinlerde ve ibadetlerde ‘dini selamlaşma’ işaretidir. *** Dörtlü anlamları vardır. Bunlar: Tevrat, yaratılış, İsrail, Musa’yı ifade eder. 5. Parmak gösterilmez, çünkü Yahudilikte kayıp İsrail soyunu anlatır beşinci parmak!.. Dikkat edilirse muhteremler halkın karşısına 5. Parmağı saklayarak, avucuna gömerek, “Rabia” işareti yapmaktalar. Ayrıca, Türkiye’deki mason localarının mensupları da “Rabia” işaretini tanıma ve tanışma işareti olarak kullanırlar.

Şimdi sormak lazım AKP li arkadaşlara. Bunlardan hangisine ithafen yapılıyor bu işaret?