Dindarların Bilmesi Gerekenler

838

* Hayır, Hitler Ateist değildi.

* Ahlak, inananlara özel bir ruh hali değildir. Ahlak sözde kutsal kitaplardan önce de vardı.

* Bizim için dua etmeyin, “Allah doğru yolu göstersin” vs. tarzı cümleleriniz bizim için bir şey ifade etmiyor. Kime göre neye göre doğru?

* Sizin tanrınızdan nefret etmiyoruz. Olmayan bir şeyden nasıl nefret edilebilir ki? Pembe fillerden nefret ediyor musunuz?

* Dini inanç bir ispat değildir.

* Çoğu zaman en az sizin kadar sözde kutsal kitabınızı biliyoruz, hatta birçoğunuzdan daha fazla. (Yobaz dinsizler hariç)

* Bir kitapta, onun Tanrı’nın sözü olduğunun yazması bir kanıt değildir. Bir sonuç, kendi kendisinin sebebi olamaz.

* Sizin peygamberleriniz ve mucizeleri, tarihteki ne ilk ne de son örneklerdir. Aynı temada sayısız mitolojik örnek ve kişi vardır.

* İspat külfeti iddia edendedir. Tanrı’nın varlığı hakkında ispatı yapmak dindarlara düşer. Olmayan bir şeyin, ispatı da olmaz. Kitabınızda öyle yazması bir ispat değildir.

* Kalbi duygu diye bir şey yoktur. Kalp, kan pompalayan bir organdır. Duygular ve düşünceler beyinden başlatılmaktadır.

* Herhangi bir konuda fikir yürütürken; İncilden, Kurandan, Tevrattan, Hadisten, Hacı-Hocadan alıntı yapmak zaman ve işgücü kaybıdır. Siz, kendi aranızda konuşurken bu şekilde birbirinize üstünlük sağlıyor olabilirsiniz. İki tarafın da güvendiği bir kaynağa başvurmak tutarlı olabilir.

* Biz tek tip insanlar değiliz. Hayatın farklı alanlarından, farklı ortamlardan geliyoruz. Bilime, Sanata, Politikaya, Dünyaya bakışımız farklı olduğu kadar dine bakışımız da farklı. Ortak bir paydamız, yazılı bir kurallar bütünümüz yok.

* Bilimadamları dinleri ile değil meslekleri ve yapıtlarıyla bilinir. Ünlü Hıristiyan alim Newton denmiyorsa, ünlü katolik bilgin Pasteur denmiyorsa, büyük ateist kelamcı Freud denmiyorsa, meşhur deist üstad Edison denmiyorsa, Ünlü Müslüman Alim diye bir şey de yoktur. Dolaylı yolla İslam’ı övmek için, tartışmaya hiçbir katkı sağlamayan İbn-i’lere boşuna atıf yapmayın.

Evrim Üzerine

* Evrim teorisi çökmedi. Dedenizin dedesinin zamanında da “evrim çöktü” diye propaganda yapılıyordu, ama 150 yıldır nasıl oluyorsa bir türlü çökmedi.

* 150 yıllık süreçte bilimdeki gelişmeler evrimi destekler niteliktedir. “150 yıl önceki teknoloji çok ilkeldi” şeklindeki iddia geçerli bir kanıt değildir. Kaldı ki, tekerlek de 5000 yıllık bir keşif ama hala kullanıyoruz.

* Evrim bir “Ateist öğretisi” değildir.

* Darwin Ateist değildi.

* Evrim, Müslümanları aldatmak için kasıtlı olarak üretilmiş bir Yahudi/Hıristiyan komplosu da değildir.

* “Darwin bile kendi teorisine inanmıyordu” benzeri iddialar çocukçadır. Darwin bu konuya ömrünü adamıştır.

* Fantastik atlaslar ile evrimi çökertmeye çalışanlar dünyada alay konusudur. Haber konusu olması ve ilgi çekmesinin nedeni; “Bunlara inanan hakikaten var mı, bu kadar cahillik nasıl olabilir?” gibi sorunsalların irdelenmesidir.

* Biz maymunlardan gelmiyoruz. Hatta evrimsel açıdan diyebiliriz ki, insanlar en az 200.000 yıldır “insandan geliyor”.

* 200.000 yıl önceki insanlar da maymundan gelmiyor. Ortak ata diye bir kavram var. Ve bu kavramın ifade ettiği canlı, evrimsel süreçte geriye doğru gidildikçe değişir. Bu ortak ata maymuna da benzer, balığa da benzer.

* Şu saçma iddiayı kim ortaya atmış bilmiyorum ama sık rastladığım için yanıt vereyim. Buna göre maymun yavruları doğar doğmaz tek başlarına hayata atılırmış ama insan yavrularına yıllarca bakım gerekirmiş. Bu nedenle de insan evrim geçirmiş olamazmış(!) Gorillere 5 yaşına kadar aralıksız anneleri bakar. Ömürleri zaten ortalama 30 yıl olan bu canlılar, 11-12 yaşından önce de kendilerini koruyamadıkları için sürüden ayrılamazlar.

* Evrim, insan gibi gelişmiş canlılarda kanlı canlı görülebilen, dünden bugüne sonuç veren bir şey değildir. Çünkü insan ömrü, evrimsel sürece göre çok kısadır. Mikroevrim ise gözlemlenebilir.

* Evrim teorisi dünyaca kabul görmüştür ve üstünde bilimsel konsensüs vardır. Evrim teorisi modern bilimdeki en güçlü teorilerden bir tanesidir. Yüz binlerce bağımsız gözlem ve araştırmayla sınanmış, biyoloji biliminin paleontolojiden moleküler genetiğe kadar her alanında doğal olayları öngörmekte başarılı olmuştur. Son 150 yılda evrim teorisini çürütebilecek hiçbir ikna edici kanıt ileri sürülmemiştir. “Alt tarafı teori…” gibi saptırmalar çocukçadır.

* Ve hayır, evrim hala çökmedi.

Bilim ve Din Tartışma Kulübü