KURAN’A GÖRE ŞEYTAN’IN ÖZELLİKLERİ:

2477

Bu tarife göre şeytanın Türkiye’de kim olabileceğini düşünüyorum.  :)

1. Sinsi ve Yalancıdır.-(İbrahim Suresi, 22)

2. İnsanlara Korku Vermeye Çalışır.-(Al-i İmran Suresi, 175)

3. Müminlerin Arasını Bozmaya Çalışır.-(İsra Suresi, 53) (Maide Suresi,91)

4. İnsanları, Sözde Onlara İyilik Yaptığına İkna Etmeye Çalışır.-(Araf ,20-21)

5. Allah’ın Adını Kullanarak Saptırmaya Çalışır.-(Fatır Suresi, 5-6)

6. Yalan Vaadlerde Bulunur.-(İbrahim Suresi, 22)

7. Kuruntulara ve Kuşkulara Düşürmeye Çalışır.-(Nisa Suresi, 119-120)

8. Fakirlik Korkusu Vermeye Çalışır.-(Bakara Suresi, 268 )

9. Kibir Vermeye Çalışır.-(Sad Suresi, 74-75)

10.Gösteriş İçin İbadet Etmeye Teşvik Eder.-(Nisa Suresi, 38 )

11.Duygusallık Telkini Yapar.-(İsra Suresi, 64) (Mümtehine Suresi,1-3)

12.Detaylara Daldırır.-(Bakara Suresi, 67-71)