HANGİ İSLAM? TÜRKÜN’MÜ ARAP’IN MI? İŞTE BEYİN YAKAN FARKI

850

ARAP İSLAMI – TÜRK İSLAMI?

Şimdiye kadar Türkiye insani için islam,

Gönül güzelliğidir,

Tanrı’ya uzanan görünmez yol.

insanın en iyi dileklerle bağlanışıdır yaradanına,

Yürekten gelen bir içtenlik,

Şekilden,şartan,kuraldan kurumdan ziyade,

iç açıklığı ve dürüstlüktür.

Kişinin iyi niyetli güzel duygulardır.

Bir türk için islam.

Hiç bir zorlama mecburiyet olmadan özgürce inanmaktır.

Yaradan’dan korkmak değil, içtenlikle sevmektir.

Ahmet Yesevi

Bir türk için islam,

Arapça ayetlerin duaların anlamını bilmese bile,

Duasını zaten kendi öz mayasında var olan,

Güzel ve iyi duygularla bütünleştirip özdeşleştirmesidir.

O bilmediği anlamların boşluğunu kendi öz güzelliği ile doldurmasıdır.

Sevgi, aşk, hoşgörü, yardımseverlik, insaniyettir islam.

Ahmet Yesevi’ye göre,

Hallac-ı Mansur’a göre,

Nesimi’ye göre

Bektaş veli ye göre ,

Hacı Bayram’a göre ,

Mevlana’ya göre,

Yunus Emre’ye göre,

Zerdüşt’e göre de bu böyledir.

Hallac ı Mansur

Peki bir arap insanına göre bugün islam nedir.?

Zorunluluktur,

Cezadır,

Kırbaçtır,

Dayaktır,

Recm cezasıdır.(kur’an da yoktur)

Sevgi değil korkudur.

Baskıdır.

Sömürü aracıdır.

Kutsal inanç değil politik bir sistemdir.

Sanatı, bilimi, mizahı, gülmesi bile sınırlı bir yaşam tarzı dır.

Bir rejimdir,

Yönetim şeklidir,

Konjüktüreldir,

Zerdüst

Hem Yasa, Hem hukuk, Hem mahkeme, Hem infazdır.

Güçlülerin güçsüzleri uyutma aracıdır.

Yabancılarla işbirliği yapıp kendi halkını fetvalarla ezmektir.

Arapların islamı kur’an da yeri olmadığı halde,

Sapıkça düşüncelerle 7 yaşındaki kız çocuklarımızı bile,

Cinsel obje olarak görüp kapatmaya çalışmaktır.

Onların islam anlayışı,

Yetişkin erkeklerin cinsel ihtiyaçları için,

Kadınların namusuna ve iffetine sarkma olmasın bahanesiyle,

Garip kimsesiz sahipsiz güçsüz ailelerin erkek çocuklarının sapıkça kullanılmasını doğal görmektir,

Mevlana,Hace bektaş Veli, Yunus Emre

Onların kendi İslamını yaşadığı yerde,

Demokrasi olmaz.

Özgürlük olmaz.

insan hakkı olmaz.

islam adına yönettiklerini söyleyen kötü liderler,

Allah”ı o kadar çok sevdiklerini iddia ederler ki,

insanı sevemezler,

Hayvanı sevemezler,

Doğa yı sevemezler,

Bilimi sevemezler,

Sanatı sevemezler,

O sebeble oralarda

Aç insanlar doyamaz.

Otlar bitmez,

Ağaçlar gönlünce yeşeremez,

Yağmurlar yağamaz,

Sular gürül gürül akamaz,

Çocuklar çocukluğunu,

Kadınlar kadınlığı yaşayamaz

Ne Adaletsizlikler biter,

Ne akan kanlar,gözyaşları biter.

Onların bu dayatmalardan başka,

Milli kültürü şuuru, tarzı yoktur.

Bazıları haklı olarak bunları bildiği halde,

Gerçek islam bu değil dese de,

Fıkıh’tan, hadisten, takva dan bahsetse de,

Bu sonucu değistirmez,

1400 yıldır görülen köy kılavuz istemez.

Onların islamı öyledir,

Bizim islamımız böyledir.

İranlı yobazların Mansur’u İdam’ı

Bu arapçı islam anlayışı,

16.yüzyıldan sonra,

Fatih’in ve Ak Şemşettin’in tüm kazanımlarıyla,

Koskoca bir Osmanlı imparatorluğunu çökertmiştir.

Sarayı ve eşrafı tamamen ele geçirmiş,

Necip millet diyerek Türk’ü arap’a ezdirmişler

Resmi dilin arapça olmasını bile istemişlerdir.

İmparatorluğu bilimden,

Fen den,

Eğitim ve öğretimden,

Teknolojiden,

Ekonomi biliminden,

Sanattan,

Edebiyattan,

Spordan,

Tıp biliminden,

Entelektüalite den,

Coğrafi araştırmalardan,

Sosyal yapılaşmadan,

Demokratik ilerlemelerden,

insan hak ve özgürlüklerinden,

Uluslar arası, siyasi, stratejik, diplomatik, istihbarat bilimlerinden.

Tarımsal kalkınmadan,

Endüstriden,

1789 devriminden,

Uzak tutarak koca bir imparatorluğun rekabet gücünü yok edip çökertmişlerdir.

Bu günkü arap ülkeleri de aynı durumdadır.

Bu gün ülkemizde kurtuluş savaşına karşı çıkan,

İçeride kuvai milliye’ye karşı savaşan teslimiyetçi mandacı anzavurlar,

Aynı zihniyetle yine iş başındadır.

Dışarıdaki stratejik taktik ve destek veren emperyalist işbirlikcileriyle
Atatürk’ün kurduğu Türkiye cumhuriyetine düşmandırlar.

Türklerin en hassas en kutsal değeri olan dini kullanıp,

Bu hassasiyete ısrailin sinsice kurguladığı arap islam anlayışını yükleyerek.

Ülkemizin eğitim sistemini, askerini, hukuk sistemini,

Tamamen çökertip yine emperyalistlere yem etme peşindedirler.

Türkiye asla bu oyuna gelmemelidir.

Bugün Türklerin islamı arapların islamından daha iyi ise eğer,

Bu bizim insanımızın islamı kendi dilinde kendi ülkesinde olan,

Araplarlardan daha iyi bildiklerinden değil, bilmediklerinden,

Bilmedikleri boşluğu,

islamdan ayrı kendi öz kültürlerini. öz güzellikleriyle harmanlayıp bütünleştirmelerindendir.

Üstelik biz bir kere Cumhuriyetle aydınlanmayı gördük asla karartılmayacağız.

Aynı bizim gibi Sovyetler birliğinden kopan müslüman,

Türki Cumhuriyetleri’de asla arap ülkelerinin yozluğuna ve yobazlığına düşmeyeceklerdir

Onlar da güneşi gördüler,

Türkiye insanı sabırlıdır, hoşgörüşü ve kredisi boldur.

Ancak gerektiği zaman silkinip şahlanmasını da bilir.

Gerektiğinde yüzbinlerce Mustafa Kemal Samsun’dan afyon kocatepe’ye,
Uzun ince bacaklarıyla atlayıverir.

Burası Mustafa kemal ATATÜRK’ün kurduğu LAİK TÜRKiYE CUMHURiYETidir,

Bu hainler Cumhuriyetin yönetim yanlışlarını eksikliklerini bahane edip,

Irak’ı Afganistan’ı ,Libya’yı’ Tunus’u kan gölüne çeviren
Dışarıdaki efendilerinin çıkarı için Bu ülkenin insanlarına başkalarının islam anlayışını empoze etmeye kalkıp, Bu ülkeyi yok etme emellerinde kendileri yok olacaklardır,

insan

Türk Kadını